PKU:n puheenjohtajuus- ja sihteeristökausi kiertää kolmen vuoden jaksoissa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä. Islanti on tiiviisti PKU:n toiminnassa mukana, mutta pienen kokonsa vuoksi sillä ei ole velvoitetta vastata puheenjohtajuudesta tai sihteeristöstä. Vuonna 2018 puheenjohtajana toimii Suomi.

Ensimmäinen Pohjoismaiden Voittaja -näyttely järjestettiin 1970-luvun loppupuolella, ja tämän jälkeen yhteistyötä on tiivistetty kaikessa koiraharrastustoiminnassa. Näyttelysääntöjen lisäksi PKU:n jäsenet tekevät yhteistyötä

  • yhteispohjoismaisissa rotukohtaisissa ulkomuototuomareiden näyttelyohjeissa (RKO), joilla pyritään kitkemään liioiteltuja piirteitä
  • DNA-ohjeissa ja -strategiassa
  • yhteispohjoismaisessa röntgenpaneelissa
  • pohjoismaisissa Voittaja-näyttelyissä
  • PKU:n junior handler -toiminnassa
  • eri harrastusmuodoille tarkoitetuissa toimikunnissa
Pku logo

Suunnitteilla on lisätä yhteistyötä eri harrastusmuotojen parissa.

PKU:n työvaliokunnaksi kutsuttu hallitus tekee päätösesityksiä. Merkittävät, kaikkia Pohjoismaita koskevat asiat viedään kansallisten päättävien elinten käsittelyyn. Esimerkiksi yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt on käsitelty Kennelliiton hallituksessa ja hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.

Lisäksi PKU:ssa on tavallisesti kerran vuodessa kokoontuvia useita toimikuntia. Niiden tekemät päätösesitykset annetaan tarvittaessa PKU:n työvaliokunnan käsiteltäviksi.

PKU on asettanut esimerkiksi brakykefaalisten rotujen työryhmän. Työryhmä esitti toukokuussa 2017 valmistuneessa raportissaan toimenpiteitä, joilla lyhytkuonoisten ja -kalloisten rotujen terveydentilaa voitaisiin parantaa brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) osalta.


Suomalaiset PKU:ssa vuonna 2018

Agility

Risto Ojanperä

Junior handler

avoin

Koiratanssi

Tiina Jounio

Lyhytkuonoiset rodut

Kirsi Sainio, Tiina Taulos, Katariina Mäki

Metsästyskoirat

Bjarne Westerback

Näyttelyt

Kimmo Mustonen, Riitta Niemelä

Rally toko

Iiris Harju

Tieteellinen

Kirsi Sainio

Tottelevaisuus

Carina Savander-Ranne

Työvaliokunta

Eeva Anttinen, puheenjohtaja

 

Harri Lehkonen

 

Markku Mähönen