Kennelliiton hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan 28. huhtikuuta keskeyttää olkanivelen osteokondroosin (OC) ja matalaraajaisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin (INC) virallisten röntgenlausuntojen valmistelun ja käyttöönoton. Tästä syystä näillä tutkimuksilla ei ole myöskään virallisia lausuntojen antajia.


Rotujärjestöt ja -yhdistykset, kasvattajat ja koiranomistajat voivat halutessaan pyytää ohjeistuksen mukaisen epävirallisen lausunnon haluamiltaan tahoilta. Tämä tieto on monissa roduissa arvokasta, vaikka näitä epävirallisia tutkimustuloksia ei tässä vaiheessa tallenneta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 


- Ymmärrämme, että uusia tutkimuksia on odotettu, ja niistä on hyötyä jalostustyön tueksi. Niiden käyttöönotto virallisina tutkimuksina ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.


Kennelliitolla on käytössä toistakymmentä virallista terveystutkimusta. Virallisten terveystutkimusten määrä on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Eniten tutkitaan koirien silmiä. Yleisimpiä terveystutkimuksia ovat myös lonkka-, kyynär-, polvi- ja selkätutkimukset sekä erilaiset DNA-tutkimukset. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettiin 96 500 terveystutkimuslausuntoa vuonna 2017, kun niitä vuonna 2011 tallennettiin 51 000. Suhteutettuna vuosittain rekisteröityjen koirien määrään tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle Suomessa rekisteröidylle koiralle tehdään koiran elinaikana noin kaksi virallista terveystutkimusta.


Monia perinnölliseksi luokiteltuja sairauksia koskevia terveystutkimuksia on vielä tallennuksen ulkopuolella. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa jalostuksen tueksi saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Rotujärjestöjen ja kasvattajien kannattaa hyödyntää eläinlääkärien asiantuntemusta ja yhteistyötä heidän kanssaan jatkossakin. Kaikki jalostuksen tueksi kerätty tieto on arvokasta, ja koottua tietoa kannattaa edelleen jatkojalostaa. 


- Toivomme, että rotujärjestöt hyödyntävät epävirallisia tutkimuksia rodulle tyypillisissä sairauksissa, joihin ei ole vielä olemassa geenitestiä tai virallista seulontatutkimusta, painottaa Harri Lehkonen. Tietoa voi tallentaa myös rotujärjestöjen omaan käyttöön rodun jalostuksen tueksi. Näin monet rotujärjestöt jo tekevätkin.

Ohjeistukset OC- ja INC -röntgenkuvauksista ja tulosten arvosteluasteikosta tulevat lähiaikoina Kennelliiton verkkosivuille Kasvatus ja terveys -osioon.

Lisätiedot
Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi