NORD-sertifikaatin jakaminen

NORD-SERT
NORD-sertifikaatin vastaanottavat paras uros (PU1) ja paras narttu (PN1)

NORD-VARASERT
NORD-varasertifikaatin vastaanottavat PU2 ja PN2

NORD-sertifikaatin ja NORD-varasertifikaatin vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä, eikä se siirry eteenpäin.
NORD-näyttelyissä jaetaan myös kansalliset sertifikaatit sekä varasertifikaatit samoin kuin aikaisemminkin.

Uusi NORDIC-muotovalionarvo

NORDIC MVA
Saadakseen NORDIC MVA -arvon

  • Koiran tulee olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on rekisteröity.
  • Koiran tulee olla saanut kolme NORD-sertifikaatin kolmesta eri Pohjoismaasta, kolmelta eri tuomarilta.
  • Vähintään yksi NORD-sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kuukautta.
  • Valionarvohakemus on toimitettava sen maan kennelliitolle, jossa koira on rekisteröity. Jos koira on rekisteröity Pohjoismaiden ulkopuolelle, tulee hakemus osoittaa sen maan kennelliitolle, jossa koira vastaanotti viimeisen Pohjoismaisen NORD-sertifikaattinsa.

Siirtymäkausi 2018–2019

Uusia ja vanhoja NORDIC / POHJ MVA -sääntöjä käytetään siirtymäkauden ajan rinnakkain.

  • Koira voi saavuttaa siirtymäkaudella kaksi pohjoismaista valioarvoa näyttelyistä (POHJ MVA ja NORDIC MVA).
  • 1.1.2020 alkaen vain uudet säännöt ovat voimassa.

NORD-näyttelyiden säännöt

Lisätietoja tarvittaessa Kennelliton näyttelysihteereiltä nayttelysihteeri@kennelliitto.fi