Vastaavan toimitsijan tehtävät tarkastuksissa

Vastaavan toimitsijan tehtävänä on varmistaa, että tarkastus järjestetään ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa myös tapahtuman kulusta yhdessä jalostustarkastajan kanssa. Olennaisena tehtävänä on toimia tarkastettavan koiran käsittelijänä. Vastaava toimitsija ohjeistaa paikan päällä tarkastuksessa tarvittavat muut avustajat tehtäviinsä. Hakijalla tulee olla hyvä fyysinen kunto sekä suullinen esitystaito.  Henkilöllä tulee olla myös vahva kokemus erilaisten koirien kanssa toimimisesta.

Koulutukseen hakeminen sekä puolto

Koulutukseen pyrkivän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Kennelliiton jäsen. Koulutukseen haetaan kirjallisella hakemuksella, jossa tulee olla hakijan tiedot, Kennelliiton jäsennumero ja perustelut miksi kokee olevansa sopiva henkilö hakemaansa tehtävään.

Hakemuksen liitteenä tulee olla puolto joko rotujärjestöltä, rotua harrastavalta yhdistykseltä tai rotuyhdistykseltä. Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä koulutukseen, tulee puoltojärjestys mainita. Huomioitavaa on, että vastaavat toimitsijat voivat toimia minkä tahansa rodun käyttäytymisen jalostustarkastuksessa.

Haku koulutukseen päättyy 15.8., jolloin hakemukset tulee olla toimitettuna Kennelliittoon. Mikäli puoltoa ei ole toimitettu hakemuksen yhteydessä, tulee puolto toimittaa viimeistään 19.8. mennessä.

Koulutukseen hyväksyminen

Osallistujille lähetetään tarkempi tieto koulutuspäivän ohjelmasta sekä koulutuksen maksuohjeet samalla, kun he saavat tiedon koulutukseen hyväksymisestä. Tieto koulutukseen hyväksymisestä toimitetaan hakijoille 22.8. mennessä.

Vastaavien toimitsijoiden koulutusmaksu on 50 €. Maksu sisältää koulutuksen, materiaalin sekä aamupalan ja päivän aikana vapaasti tarjolla olevan kahvin/teen. Lounaasta ja muista eväistä osallistujat vastaavat itse. Osallistumisen peruuntuessa koulutusmaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Hakijoiden tulee perehtyä tarkastusten ohjeistukseen ja teoriapuoleen etukäteen. Tiedot testataan koulutuspäivän aluksi tentillä, jonka kysymykset perustuvat Kennelliiton internet-materiaaliin; Kennelliiton jalostustarkastus.


Hakemukset sekä puollot toimitetaan osoitteeseen heidi.karjalainen@kennelliitto.fi

tai
Suomen Kennelliitto ry / Heidi Karjalainen
Kamreerintie 8
02760 ESPOO

Lisätietoja koulutuksesta osoitteesta heidi.karjalainen@kennelliitto.fi