Jokaiselle pennulle täytetään oma todistus tarkastuksesta. Todistuksessa on myös kohta, johon merkitään mahdolliset huomautukset pentueen muista pennuista, sillä niillä voi olla merkitystä myös pentueen muiden pentujen osalta. Tarkastus ja havainnot perustuvat pennun kliiniseen yleistutkimukseen, silmämääräiseen tarkasteluun, käsin tunnusteluun ja auskultaatioon. Jos pennuille tehdään esimerkiksi virallinen silmätarkastus, merkitään sen tulos todistukseen ja lausunto tulee todistuksen liitteeksi.

Lomake on esitäytettävä, eli kasvattaja voi täyttää valmiiksi jokaisen pennun tiedot ja tulostaa sitten mukaan eläinlääkärikäyntiä varten. Jos eläinlääkäri haluaa täyttää todistuksen sähköisesti, voi esitäytetyn lomakkeen (pdf) tallentaa ja lähettää eläinlääkärille sähköpostitse.

Lomakkeen on suunnitellut Kennelliiton Koirien terveydenhuoltotyöryhmä, jossa on mukana eläinlääkäreitä ja koirankasvattajia.  

Lomake on kaksikielinen. Kehitämme edelleen lomaketta sen käytöstä saadun palautteen pohjalta.

Eläinlääkärin todistus pentutarkastuksesta -lomake

Tutustu Koirien terveydenhuolto-ohjelmaan