Eläinlääkäri avaa lähetteen Kennelliiton Omakoirassa ja tallentaa siihen tutkimuksen taustatiedot sekä koiran tutkimustuloksen. Lausunto tai tutkimus tehdään vain sellaiselle koiralle, joka on tutkimushetkellä tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Kun tiedot on täytetty ja lähetetty, näkyy tulos heti jalostustietojärjestelmässä.

Kuulotutkimusta suositellaan nuorelle koiralle

Koirien perinnöllistä kuuroutta tutkitaan testaamalla aivorungon kuuloherätevastetta (Brainstem Auditory Evoked Response, BAER). Testauksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Koiran kuulo luokitellaan testauksen perusteella erikseen kummastakin korvasta ja koiran virallinen tutkimustulos (kuuleva/kuuro) on huonomman korvan mukainen. Jos jommankumman tai kummankin korvan tulos on avoin, suositellaan, että koira tutkitaan uudestaan noin neljän viikon kuluttua, jolloin koira saa virallisen tuloksen. Avoin tulos on epävirallinen.

Tutkimus suositellaan tehtävän nuorelle koiralle. Koiran on kuitenkin oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. Huomioithan, että tutkimus voidaan tehdä vasta kun koira on tunnistusmerkitty. Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen voi Suomessa tehdä neurologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen (Dip ECVN tai Dip ACVIM (Neur.)) erikoistumistutkinnon suorittanut eläinlääkäri tai muu neurologiaan tai kuulotestaukseen perehtynyt eläinlääkäri. Löydät listan Kennelliiton hyväksymistä, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä täältä.