Pentueilmoituksen tekemiseen on tullut muutoksia

Omakoira-palveluun on tehty päivitys, minkä myötä pentueilmoituksen tekeminen muuttuu. Pentueilmoitus on toiminto, jolla kasvattaja ilmoittaa syntyneiden pentujen tiedot Kennelliittoon. Kun Kennelliitto on käsitellyt kasvattajan lähettämät tiedot, pentue voidaan rekisteröidä.  Päivityksen myötä pentueilmoituksen tekemiseen tulee kaksi muutosta. Toinen koskee ulkomaisen uroksen käyttöä ja toinen rekisteröinnin maksamista.

Pentueen rekisteröinti nopeutuu, kun ulkomaisen uroksen tiedot tallennetaan pentueilmoitukseen mahdollisimman aikaisin

Jatkossa kasvattajan tulee tallentaa ensin ulkomaisen uroksen tiedot pentueilmoitukseen ja lähettää nämä Kennelliittoon käsiteltäväksi. Vasta käsittelyn jälkeen pentueilmoituksen tekemistä voidaan jatkaa. Aikaisemmin ulkomaisen uroksen ja syntyneiden pentujen tiedot lähetettiin Kennelliiton käsiteltäväksi yhtäaikaisesti. Tämä voitiin tehdä vasta sen jälkeen, kun pennut oli tunnistusmerkitty (mikrosirutettu) ja yksilölliset tunnistustiedot oli syötetty pentueilmoitukseen jokaisen pennun kohdalle. Koska uroksen tietojen käsittely vie aikaa, tämä viivytti pentujen rekisteritodistusten saamista. Uudistus mahdollistaa pentujen rekisteritodistusten lähettämisen kasvattajille hyvissä ajoin ennen pentujen luovuttamista. Kasvattajan kannattaakin aloittaa uroksen tietojen tallentamisen pentueilmoitukseen mahdollisimman aikaisin, vaikka heti pentujen syntymän jälkeen.  

Rekisteröintimaksun ennakkomaksu nopeuttaa käsittelyä

Tähän asti pentueen rekisteröinnin on päästy maksamaan vasta kun pentueilmoitus on käsitelty Kennelliitossa ja siitä on tullut kasvattajalle ilmoitus. Päivityksen jälkeen maksun on mahdollista maksaa myös ennakkoon ennen Kennelliiton käsittelyä. Tämä nopeuttaa pentujen rekisteritodistusten saamista, koska käsittelijä voi postittaa todistukset heti käsittelyn jälkeen.

Pentueilmoituksen prosessi Omakoira-palvelussa:

1.Pentueen emän tiedot haetaan tietokannasta (emä valitaan alasvetovalikon valintalistasta)

2.Pentueen isän tiedot haetaan tietokannasta (haetaan rekisterinumerolla)

Muutos: Jos uros on ulkomainen, isän tiedot syötetään järjestelmään ja vaaditut dokumentit lähetetään liitetiedostona Kennelliittoon käsiteltäväksi. Vasta käsittelyn jälkeen kasvattaja pääsee jatkamaan pentueilmoitusta. Kasvattaja saa sähköpostilla ilmoituksen käsittelyn valmistumisesta.

3.Pyydetään uroksen omistajalta/omistajilta sähköinen hyväksyntä (tai lähetetään skannattu omistajailmoitus liitetiedostona). Sen voi lähettää myös postitse rekisteröintiin.

4.Syötetään pentujen tiedot järjestelmään.

5.Käytetään pennut tunnistusmerkitsijällä/eläinlääkärillä, joka mikrosiruttaa pennut ja kirjaa yksilölliset tunnistustiedot jokaisen pennun kohdalle järjestelmään.

6.Muutos:

Pentueen rekisteröinti voidaan maksaa ennakkoon. Näin pentujen rekisteritodistukset voidaan lähettää kasvattajalle suoraan käsittelyn jälkeen.

7.Kennelliitto käsittelee pentueen rekisteröinnin

8.Kasvattajalle lähetetään ilmoitus, että rekisteröintimaksu on maksettavissa verkkomaksuna. (Tämä vaihe jää pois, jos rekisteröintimaksu maksetaan ennakkoon)

9.Kasvattaja maksaa rekisteröintimaksun. (Tämä vaihe jää pois, jos rekisteröintimaksu maksetaan ennakkoon)

10.Kennelliitto lähettää pentujen rekisteritodistukset kasvattajalle.