Kennelliitto on uusinut Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä -lomakkeen. Kokeiden, kilpailujen, testien ja näyttelyiden järjestäjien tulee huolehtia siitä, että heillä on tilaisuuksissaan näitä uusia lomakkeita. Lomake on Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten vuoksi kolmiosainen, eikä sitä tästä syystä voi ladata verkkoon sähköiseen muotoon.

Lomakkeet tilataan Showlinkista tilaukset@showlink.fi tai klo 9-17, puh. 09 887 30312. Lomake on maksuton.