Kaveri- ja lukukoirat ilahduttavat opiskelijoita Jyväskylän yliopistolla

28.03.2019 Peppi Taalas
Peppi Taalas

Olen ollut Pohjois-Hämeen kaverikoirissa aktiivisesti mukana vuodesta 2015 ja kokenut toiminnan todella motivoivana.

Varsinainen työni on Jyväskylän yliopistossa, jossa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelukyvyn ylläpitäminen on yksi tärkeä tavoite. Korkeakouluopiskelijoilla on lisääntyvässä määrin erilaisia mielenterveyteen, stressiin, sosiaaliseen arkuuteen ja yksinäisyyteen liittyviä haasteita. Pikkuhiljaa aloin miettiä, että kampukselle tuodulla kaverikoiratoiminnalla voitaisiin hyvinkin tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Ajatusta tuki myös se, että koirista on erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa tutkitusti apua myös yliopistokampuksilla.

Yliopistomme johto suhtautui ehdotukseeni myönteisesti, ja käynnistimme yhteistyön Keski-Suomen kaverikoirien kanssa. Viime toukokuussa kampukselle saatiin oma koiratila. Tila on suunniteltu niin, että sinne mahtuu noin 20 opiskelijaa ja kuusi koirakkoa kerrallaan ja tilaa voidaan käyttää monipuolisesti sekä opetukseen että siellä pistäytymiseen. Kaksi kertaa kuussa paikalla on Jyväskylän alueen kaverikoiria ohjaajineen sekä erittäin innokas joukko kotimaisia ja ulkomaisia yliopisto-opiskelijoita.

Viestintä- ja kielikursseilla puolestaan on mukana sekä kaveri- että lukukoiria opetuksen tavoitteista riippuen. Erityisesti esiintymisvarmuuden kursseilla koirat ovat olleet erittäin arvokas lisä opiskelijoiden jännityksen laukaisijana ja opiskelijoiden stressin lieventäjinä. Toukokuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana koirat ovat tavanneet jo 700 opiskelijaa, ja opiskelijoiden palaute toiminnasta on ollut äärimmäisen myönteistä.

Koska kyse on yliopistolla tapahtuvasta toiminnasta, on mukana myös tutkimuksellinen näkökulma. Tässä vaiheessa opiskelijoiden kokemuksia kerätään monenlaisin havainnoin ja jatkossa myös fysiologisin tutkimuksin. Toiminnasta on tekeillä jo kaksi pro gradu -työtä: yksi koira-avusteisen toiminnan pedagogiikan kehittämisestä ja toinen opiskelijoiden stressin ja koiratapaamisten välisestä vaikutussuhteesta.

Opiskelijat kertovat koirien tuovan heille iloa, vähentävän opiskelupäivään ja opintoihin liittyvää stressiä sekä lieventävän ajoittaista yksinäisyyden kokemusta. Koirien maanläheisyys ja aitous tekevät heihin vaikutuksen, ja koirien ohjaajien kanssa käytävät keskustelut tuntuvat heille tärkeiltä. Kohtaavathan opiskelijat koirien lisäksi myös monenlaista elämänkokemusta tilanteeseen tuovat ohjaajat. Olemme tehneet koirista oman "henkilökuntasivun" ja yksittäisistä koirista on tullut joillekin opiskelijoille tärkeitä kavereita, joita he tulevat kampukselle tapaamaan.

Yliopiston toiminnassa on paljon kaveri- ja lukukoiratoiminnan piirteitä, sillä ilahduttamisen lisäksi opiskelijoita tuetaan opintoihin liittyvissä tilanteissa. Toiminnassa on kuitenkin myös ihan omia erityispiirteitä. Otamme vakavasti Kennelliiton tämän vuoden teeman yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tuomalla toimintaan tärkeän uuden asiakasryhmän: korkeakouluopiskelijat.

 

Peppi Taalas
Peppi Taalas

Peppi Taalas on Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen johtaja ja vetää kampuksella kaveri- ja lukukoiratoimintaa. Hän on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-Hämeen kennelpiirin kaverikoiratoiminnassa vuodesta 2015 keskikokoisen villakoiransa Svanten ja kääpiövillakoira Loken kanssa.