Anna työkoiralle työrauha

25.11.2022 Pekka Kokkonen
Pekka Kokkonen

Kennelliiton vuoden 2022 teemana on ollut kohtaaminen. Kohtaamisia on hyvin monenlaisia. Yksi kohtaamisen muoto on työtään tekevän koiran kohtaaminen. Työkoiran onnistunut kohtaaminen tarkoittaa sitä, että koirakon annetaan tehdä työnsä esteettä ja häiriöttä. Työkoiran kohtaamiseenkin kuuluu hyvä vuorovaikutus.

Suomessa on yhteensä viisi eri viranomaista jotka käyttävät heille laissa määrätyn perustehtävän suorittamisen apuna koiria. Lisäksi on useita erilaisia yleishyödyllisiä työkoiria. Koirien työkäytöllä suojataan ja palvellaan kansalaisia joka päivä, joka puolella Suomea. Esimerkiksi poliisilla on vuosittain noin 12 000 poliisikoiratehtävää jotka vievät koirapartion hyvin erilaisiin paikkoihin ja alueisiin. Useimmilla tehtävillä koirapartio kohtaa muita ihmisiä ja koiriakin ja niissä syntyy vuorovaikutus- ja viestintätilanne.

Kohtaamisessa tilanne ei ole aivan tasapuolinen, sillä työkoirakko on ns. ”työmoodissa”, suorittamassa sille määrättyä työtehtävää ja sivullinen vastaantulija voi olla vapaa-ajan viettoon virittyneessä rentoutuneessa mielentilassa, kiinnostunut työkoirakon sen hetkisestä tekemisestä ja valmis aktiiviseen vuorovaikutustilanteeseen.

Kuten aina, vuorovaikutus- ja viestintätilanteeseen liittyvät ihmisten yksilölliset, sen hetkiset motivaatiotekijät, roolit ja aiemmat kokemukset. Työtehtävällä olevan koirakon kohtaaminen ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen vaikeaa. Kaikkein tärkeintä on ymmärtää toisen sen hetkinen asema, eli koira ja ohjaaja tekevät työtään ja työntekijällä pitää olla työrauha.

Monilla ulkoilijoilla on usein tapana pysähtyä tervehtimään ohikulkevia koiria, olipa omaa koiraa sitten mukana tai ei. Työkoira ja ohjaaja ovat yleensä hyvin ulkoisesti tunnistettavissa, eroavat vaatetukseltaan ja varustukseltaan tavallisesta ulkoilijasta.

Hyvin usein työkoiran tehtävä liittyy koiran nenän käyttöön. Kuten esim. kateisiin joutuneen henkilön pelastusetsintään, jäljestämiseen tai jonkin esineen tai aineen löytämiseen. Vaikka koiralla on ylivertainen hajuaisti ihmiseen nähden, tarvitsee se hajuetsintään silti hyvää keskittymistä. Koiranohjaajan tehtävä on taata koiralleen työrauha sekä samalla seurata koiransa työskentelyä. Koiran käyttäytymisen ja ilmaisujen lukeminen ovat keskittymistä ja kahdenkeskistä aikaa vaativia, eikä ohjaaja voi tällöin samalla juurikaan seurata muita asioita, ihmisiä tai koiria.

Työtehtäväänsä suorittavaan koiraan ei saa ottaa minkäänlaista kontaktia, ja jos mukana on oma siviilikoira, on hyvä kiertää koirapartio kauempaa, joko kääntymällä tulosuuntaansa taikka pysähtymällä siksi aikaa, että koirapartio ohittaa tai saa tehtävänsä tehtyä.

Poliisikoiranohjaajat joutuvat usein pyytämään, että ihmiset eivät reagoisi koiraan millään tavalla, kun se on suorittamassa tehtävää. Koiraa ei muutenkaan pitäisi koskaan mennä esimerkiksi rapsuttelemaan tai taputtelemaan ilman ohjaajansa antamaa lupaa. Vaikka työkoirat ovat opetettuja työskentelemään ihmisjoukoissakin, koiran keskittymistä haittaa koskettelemaan pyrkivät ihmiset ja kontaktia ottavat muut koirat.

Onnistunut kohtaaminen työkoiran kanssa siis osaltaan varmistaa koiran tärkeän työtehtävän suorittamista ja jättää kohtaamisesta myönteisen tunnejäljen kaikille paikalla olleille, erityisesti työkoirakolle itselleen. Koiranohjaaja reflektoi tehtyä tehtävää jälkikäteen ja yksi siitä mieleen jäävä osa on varmasti muiden kohtaaminen tehtävän aikana.

Viestintä on osa viranomaisten työtä ja aktiviseen vuorovaikutus- ja viestintätilanteeseen ihmisten kanssa meidän pitää olla aina valmiita, sillon kun se on tehtävää vaarantamatta mahdollista.  Tule siis rohkeasti vaan juttusille työkoiranohjaajan kanssa kun varsinainen työtehtävä ei ole käynnissä.

Pekka Kokkonen
Pekka Kokkonen

Pekka Kokkonen, ylikomisario, Poliisikoiralaitoksen johtaja.