Pentujen tiedot syötetään järjestelmään ennen tunnistusmerkintää. Pentueilmoituksen voi tehdä valmiiksi ja tallentaa odottamaan lisätietoja. Ilmoitus on tulostettava mukaan, kun pennut viedään tunnistusmerkittäviksi.

Kasvattaja voi halutessaan hakea pennuille Agria pennun henkivakuutuksen Omakoira-palvelun kautta.

Hinnanalennus

Pentuerekisteröinti oikeuttaa hinnanalennukseen/pentu, kun pentue on tehty Omakoirapalvelussa hyväksymiseen saakka. Jos osa pentueen tiedoista toimitetaan liitetiedostoina, on käsittelyn kannalta kyseessä normaali paperirekisteröitävä pentue. Hintatiedot löydät hinnastosta.

Tyypillisiä liitetiedostoja:

 • tunnistusmerkinnät
 • jalostusoikeuden siirto
 • kennelliittoon kuulumattoman henkilön hyväksynnät, joko uroksen omistajan tai nartun useamman omistajan osalta
 • tuontikoirien lisätietoja, sukutaulu, terveyslausunnot, kivestodistus, tittelit
 • dna-lausunnot

Tunnistusmerkintätiedot merkitsee eläinlääkäri tai tunnistusmerkitsijä, ei kasvattaja itse. Eläinlääkärillä ja tunnistusmerkitsijällä on oma välilehti Tunnistusmerkinnät, jonka kautta he voivat tallentaa tunnistusmerkinnän - muilla ko. tiedot eivät ole näkyvissä.

Uroksen omistajan jäsennumero ja nimi on merkittävä, jos hän on Omakoira-palvelun käyttäjä. Kun uroksen omistaja kirjautuu järjestelmään, hänellä näkyy automaattisesti Koirat-välilehdellä kohta Hyväksymiset. Tässä kohdassa näkyy pentue, jossa hänen urostaan on käytetty eli hän ei tarvitse muita lisätietoja.

Jos kennelnimellä on kaksi haltijaa, toinen haltija syöttää pentueilmoituksen ja toinen hyväksyy sen omilla Omakoira-sivuillaan. Omakoiraan tulee näkyviin kohta Hyväksymiset, josta hän voi antaa hyväksyntänsä pentueelle. Jos toinen kennelnimen haltija ei ole jäsen, tulee hyväksyntä laittaa skannattuna pentueilmoituksen liitteeksi tai postitse.

Pentueilmoituksen tekeminen

 • Aloita valitsemalla Koirat-välilehdeltä sivu Pentueet.
 • Valitse emä pudotusvalikosta. Jos narttu ei ole jalostusikäinen, se ei näy listalla.
 • Kirjoita uroksen rekisterinumero.
 • Seuraavassa kentässä, saat näkyville uroksen tiedot ja pääset syöttämään uroksen omistajan/omistajien jäsennumeron ja nimen. Jos uroksen omistaja ei ole Kennelliiton jäsen, laita ruksi kohtaan Hyväksyminen toimitetaan erikseen postitse.
 • Halutessasi Agrian tarjoaman pennun henkivakuutuksen pentueelle, laita ruksi kohtaan ”Haluan ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen”. Sinun tulee myös hyväksyä nimi- ja yhteystietojesi luovuttaminen Agria Eläinvakuutukselle.
 • Paina lopuksi Jatka painiketta.

Pentujen määrää ei tallentamisen jälkeen voi muuttaa. Mikäli pentueeseen tulee muutoksia, ota yhteyttä Kennelliiton rekisteröintiosastolle: rekisterointi@kennelliitto.fi, puh (09) 8873 0277

Järjestelmä tekee automaattisesti tarkistukset muun muassa koiran omistajista ja syntymäajasta. Mikäli esim. omistajatiedot eivät täsmää, saat siitä ilmoituksen Jatka-painikkeen alle.

Huom! Jos nimessä on heittomerkki, oikea heittomerkki-näppäin ’ löytyy tietokoneen näppäimistöltä Enter-näppäimen vierestä. Näppäimistön numerorivillä olevat aksenttimerkit eivät kelpaa.  

Täytä pentujen tiedot

Kun olet syöttänyt pentujen tiedot, klikkaa sivun alareunassa olevaa Tallenna painiketta. Saat näytölle yhteenvedon ja voit tulostaa Esitäytetyn pentueilmoituksen.

Jos toimitat pentueeseen liittyviä lisätietoja postitse, liitä mukaan tieto, mitä pentueilmoitusta asiakirjat koskevat (pentueilmoituksen numero).

Kennelliiton pentulista

Silloin kun kasvattaja tekee pentueilmoituksen sähköisesti Omakoira-palvelussa, hän voi halutessaan ilmoit­taa samalla joko koko pentueen tai vain tietyt pennut Kennelliiton pentulistalle. Pennut poistuvat pentulistalta automaattisesti joko haluttuna päivämääränä tai silloin, kun niille rekisteröidään omistaja. Kasvattaja voi myös myöhemmin lisätä pentulistalle jo sieltä poistuneen pennun, jos sille ei ole vielä omistajaa merkittynä. Pentulistalla näy­tettävien pentujen tietoja hallinnoi vain kasvattaja itse suoraan Omakoira-palvelun kautta.

Voit liittää pentuja Kennelliiton pentulistalle sen jälkeen, kun pentujen tiedot on tallennettu. Ruksimalla kohdan ”Haluan liittää tämän pentueen Suomen Kennelliiton pentulistaan…”, saat pentulistan tarkemmat tiedot näkyviin. Rotuyhdistys voi halutessaan puoltaa pentuetta.

Hinta-, Luovutus- ja Poistuu välityksestä – kentät ovat pakollisia. Mikäli pentueessa on erihintaisia pentuja, voi pentujen hinnat laittaa pentukohtaisesti lisätiedot-kenttään.

Huomioithan, että pentujen nimet ja sukupuolet tulee olla tallennettuna, jotta pennut näkyvät pentulistassa.

Voit merkitä myös vain osan pentueesta listalle, laittamalla ruksin kohtaan ”Pentulistassa” haluamasi pennun/pentujen kohdalle.

Pennun poistaminen pentulistalta

Oletuksena pennut ovat pentulistalla 3 kk syntymästä lähtien. Halutessasi voit pitää pentuja listalla kauemminkin, kuitenkin enintään 6 kuukautta.

Pentu/pennut poistuvat pentulistalta

 • pentueilmoitukseen merkittynä poistuu välityksestä-päivänä
 • kun pennusta on tehty omistajailmoitus
 • jos otat ruksin pois pentueilmoituksesta pennulta Pentulistassa-kohdasta.

Liitteet

Voit lisätä pentueilmoitukseen liittyviä liitteitä suoraan Omakoira-palvelun kautta, jos sinulla on mahdollisuus tallentaa (skannata tai valokuvata) liite koneellesi.

Klikkaa Selaa painiketta ja hae koneeltasi haluamasi liite pentueilmoituksen liitteeksi. Valitse liitetiedoston tyyppi ja klikkaa Liitä painiketta, jolloin liite siirtyy Kennelliittoon.

Huomioithan, että liite saa olla kooltaan korkeintaan 1 Mt ja sen pitää olla pdf-, jpg- tai tif-tiedostomuodossa.

Uroksen omistajan hyväksyntä

Uroksen omistajan kuittauksen voi pyytää heti, kun pentueilmoitus on tallennettu. Kun uroksen omistaja kirjautuu järjestelmään, hänellä näkyy automaattisesti kohta Hyväksymiset. Tässä kohdassa näkyy pentue, jossa hänen urostaan on käytetty eli hän ei tarvitse muita lisätietoja.

Jos uroksella on useampi omistaja, niin jokainen omistaja käy antamassa hyväksyntänsä omilla Omakoira-sivuillaan. Jos uroksen omistajat eivät ole Kennelliiton jäseniä, niin silloin astutustodistus toimitetaan postitse tai skannattuna pentueilmoituksen liitteeksi.

Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa

Kun kaikki sähköisenä tulevat kuittaukset on tehty ja tunnistusmerkinnät tallennettu, voit lähettää pentueilmoituksen Kennelliiton käsittelyyn.

Pentueilmoituksesta ei saa puuttua tässä vaiheessa enää mitään sähköisesti lisättävää, ainoastaan postitse toimitettavat asiakirjat.

Rastita kohta Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa.

Pentueilmoituksen käsittely Kennelliitossa alkaa vasta, kun edellä mainittu kohta on rastittuna - siihen saakka voit täydentää tietoja.

Pentueilmoitusta voi muokata niin kauan, kunnes se otetaan Kennelliitossa käsittelyyn. Pentueilmoituksen tila muuttuu tällöin tilaksi "Näytä". Tämän jälkeen kasvattaja voi muuttaa vain tietoja siitä, näytetäänkö jonkin pennun tiedot pentulistalla vai ei.

Postitse toimitettavien todistusten liitteeksi on laitettava saate siitä, että pentueilmoitus on tehty Omakoira-palvelun kautta. Omakoirassa tehdyt pentueilmoitukset käsitellään heti, kun tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kennelliittoon.

Rekisteröinnin valmistuminen ja maksu

Kun pentueen rekisteröinti Kennelliitossa on valmis, lähtee kasvattajalle automaattisesti sähköpostiin ilmoitus siitä, että rekisteröinti on valmistunut ja pentueen voi käydä maksamassa Omakoira-palvelussa verkkomaksuna.

Pentulistasta ei peritä maksua.