Edellytykset sille, että rotuyhdistys tai rotua harrastava yhdistys voi hakea uutta statusta, on määritelty Kennelliiton laatimissa ohjesäännöissä. Rotuyhdistyksen hakemukssista rotua harrastaviksi yhdistyksiksi päättää Kennelliiton hallitus. Rotua harrastavien yhdistysten rotujärjestöhakemuksista päättää Kennelliiton valtuusto. 

Hakeminen rotujärjestöksi

Rotujärjestön tehtävänä on ohjata edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Edellytyksenä rotujärjestöstatuksen saamiselle on, että yhdistys on pystynyt osoittamaan toiminnallaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

 

Hakeminen rotua harrastavaksi yhdistykseksi

Rotua harrasvan yhdistyksen tehtävänä on edistää edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotua harrastava yhdistys on oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.


Lisätietoja

Jäsenasiat
09 8873 0244

yhdistykset@kennelliitto.fi