Merleväritystä esiintyy usealla rodulla

Merle-mutaatio sijaitsee SILV- eli PMEL17-nimisessä geenissä, jonka normaali geenimuoto (’m’) on resessiivinen. Jos koiralla on kaksi normaalia geenimuotoa (’mm’), sen pigmentti on tasainen. Jos koira on heterotsygootti merle (’Mm’) ja muulta väritykseltään musta, on sen väritys merlen johdosta niin sanottu sinimerle. Jos taas heterotsygootin koiran muu väritys on ruskea, on kyseessä merlen myötä ns. punamerle. Merleväritystä nimitetään eräissä roduissa myös mateenväriksi tai laikullisuudeksi.

Merleväritystä esiintyy muun muassa shetlanninlammaskoirilla, australianpaimenkoirilla, bordercollieilla, chihuahuoilla, mäyräkoirilla ja beaucenpaimenkoirilla. Myös tanskandoggien harlekiinikuvio on merle-mutaation aikaansaama. 

Epätäydellinen dominanssi aiheuttaa vaihtelua väritykseen ja oireisiin

Merlekuvioiden laajuus ja määrä ilmenevät eriasteisesti eri koirilla. Myös merlen aiheuttamien oireiden vakavuusaste vaihtelee, riippuen rodusta, ja rodun sisälläkin on vaihtelua. Vaihtelevuus johtuu merlen dominanssin epätäydellisyydestä. Homotsygooteilla merlekoirilla ('MM') oireet ovat paljon yleisempiä ja vakavampia kuin heterotsygooteilla. Koirat, joilla on vakavia oireita, ovat lähes kokonaan valkoisia, kuuroja, sokeita ja lisääntymiskyvyttömiä.

Vaikka heterotsygootit ('Mm') koirat voidaan yleensä tunnistaa värityksensä perusteella, on tunnistaminen joskus vaikeaa. Koiralla voi olla vain yksi pieni laikku jossain huomaamattomassa kohdassa. Jotkut värit voivat myös peittää merlen alleen. Tällaisia värejä ovat esimerkiksi keltainen (ee) sekä soopeli (Ay-). Merlelle on kuitenkin onneksi olemassa geenitesti.

Homotsygooteilla merlekoirilla silmäsairauksia ja silmän kehityshäiriöitä

Homotsygoottina merle on yhteydessä erilaisiin silmän kehityshäiriöihin tai sairauksiin. Merleen liittyy esimerkiksi värikalvon puutteellinen kehitys sikiökaudella. Kehityshäiriö voi olla asteeltaan lievä (iris hypoplasia) tai vakava (iris coloboma). Lievässä muodossa iris on mustuaisen reunassa normaalia ohuempaa. Vakavassa muodossa iriksessä on selvä reikä tai puutosalue, ja pupillin muoto on epäsymmetrinen eikä pupilli supistu symmetrisesti. Iriksen kehityshäiriön myötä iris ei pysty säätelemään silmään tulevan valon määrää, joten silmä on valonarka: koira ei kykene näkemään kirkkaassa valossa tai sen silmässä tuntuu äärimmäistä epämukavuutta.

Ääritapauksessa homotsygootin koiran silmä voi olla epänormaalin pieni ja puutteellisesti kehittynyt (mikro-ophthalmia). Silmä voi myös puuttua kokonaan. Mikro-ophthalmiaan voi liittyä myös silmän muiden osien kehityshäiriöitä, minkä takia silmä voi olla sokea tai huonosti näkevä.

Merlekoirilla esiintyy myös kuulo-ongelmia

Useiden rotujen koirilla tehdyn tutkimuksen mukaan 25 % homotsygooteista ja 3,6 % heterotsygooteista merleistä oli joko yhden tai molempien korviensa osalta kuuroja. Merle-koiria oli mukana tutkimuksessa 153 kpl.

Bordercollieilla tehdyn englantilaistutkimuksen mukaan synnynnäisen sisäkorvaperäisen kuurouden ja merle-värityksen välillä on geneettinen yhteys (korrelaatio; 0,26). Tämä tarkoittaa, että merle-mutaatio tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva(t) ja siten aina sen kanssa periytyvä(t) geeni(t) aiheuttavat eri asteisia kuulon alenemia. Tutkimuksessa oli mukana 4143 koiraa, jotka oli tutkittu BAER-menetelmällä 4 - 10 viikon ikäisinä.

Kennelliitto ei rekisteröi kahden merlekoiran yhdistelmästä syntyviä pentuja

Kennelliiton hallitus päätti vuonna 2008, että se ei rekisteröi kahden merlevärisen koiran yhdistelmästä syntyviä pentuja. Päätös perustuu eläinsuojelulakiin. Myös harlekiinin värisellä koiralla on aina merletekijä. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä kaikilla roduilla:

•    merle - merle
•    harlekiini - harlekiini
•    harlekiini - merle.

Tieto kahden merlevärisen koiran parituskiellosta on kirjattu rekisteröinnin rotukohtaisiin erityisehtoihin niille roduille, joilla esiintyy merleväritystä.

Lähteet

De Risio ym. 2010. Prevalence, heritability and genetic correlations of congenital sensorineural deafness and pigmentation phenotypes in the Border Collie. The Vet. J. 286-290.

Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä 2016. Silmäsairauksien kuvaus ja sairauksien merkitys jalostuksessa. Artikkeli Kennelliiton internetsivuilla.

Strain ym. 2009. Prevalence of Deafness in Dogs Heterozygous or Homozygous for the Merle Allele. J. Vet. Intern. Med. 23: 282–286. doi:10.1111/j.1939-1676.2008.0257.x


Rekisteröinnin rotukohtaiset ehdot