Ajankohtaista
Nykyisen Kävelytestin nimi muuttuu BOAS-testiksi ja päivitetyt versiot ohjeista tulevat voimaan 1.1.2023. Päivitykset eivät tuo muutoksia testin suorittamiseen tai arvosteluun. Tämän sivun tekstit päivitetään loppuvuodesta 2022 tai vuodenvaihteessa. Päivitetyt ohjeet löytyvät jo sivun alalaidasta.

Kuka voi osallistua?

Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset.

Alle kaksivuotiaalle koiralle tehty testi on voimassa vuoden. Koirien, jotka ovat suorittaneet kävelytestin alle kaksivuotiaina ennen päivitetyn kävelytestiohjeen voimaantuloa 1.1.2022, ei tarvitse uusia kävelytestiä.

Testiin ei saa osallistua

 • koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
 • koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
 • sairas koira
 • narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Kävelytesti on virallinen terveystarkastus seuraavilla roduilla:

 • Apinapinseri
 • Bostoninterrieri
 • Englanninbulldoggi
 • Griffonit
 • Japanese chin
 • Kiinanpalatsikoira
 • Kingcharlesinspanieli
 • Mopsi
 • Norwichinterrieri
 • Ranskanbulldoggi
 • Shih tzu

Kävelytestejä järjestävät em. rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Myös yksittäisiä koiria voi käydä testauttamassa valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona. Halutessaan testauttaa koiransa, voi omistaja siis olla yhteydessä omaan rotujärjestöön tai -yhdistykseen tai suoraan valvoviin eläinlääkäreihin.

Kävelytestissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.

Virallisen tuloksen kriteerit

Virallisiksi, Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettaviksi tuloksiksi hyväksytään Kennelliiton Kävelytestiohjeen mukaisesti suoritettujen kävelytestien tulokset.

Suomessa asuvalle koiralle hyväksytään viralliseksi kävelytestitulokseksi pääsääntöisesti vain Kennelliiton kävelytestin tulos.

Ulkomaiset tulokset PEVISA-ohjelmissa

Kennelliitto hyväksyy jalostukseen käytettäville ulkomaisille sekä tuontikoirille seuraavia ulkomaisia tuloksia:

 • hollantilaiset, saksalaiset sekä muista Pohjoismaista saadut rasitustestitulokset - tulosten tulee perustua samankaltaiseen testiin kuin Suomen kävelytesti.
 • virolaiset rasitustestitulokset - testissä tulee kävelysuorituksen lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen, ja koiran tulee olla läpäissyt testi.
 • englantilaiset BOAS-tulokset - tämän BOAS-tuloksen on oltava 0, 1 tai 2; suositellaan kuitenkin vain tuloksen 0 saaneiden koirien käyttämistä jalostuksessa.

Testissä tulee aina olla paikalla valvova eläinlääkäri

Kennelliitto nimeää kävelytestiin perehtyneet eläinlääkärit, jotka voivat valvoa Kennelliiton hyväksymiä kävelytestejä. Testissä tulee aina olla paikalla valvova eläinlääkäri. Löydät listan valvovista eläinlääkäreistä täältä.

Valvojana voi toimia Suomessa laillistettu eläinlääkäri, joka on perehtynyt kävelytestiin osallistumalla Kennelliiton järjestämään teoriaosuuteen (ELT Liisa Lilja-Maula) sekä tutustumalla testiin käytännössä.

Teoriaosuus sisältää tietoa lyhytkuonoisten koirien hengitystieoireyhtymästä, sen arvioimisesta sekä kävelytestin suorittamisesta. Teoriaosuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa ja niistä ilmoitetaan Kennelliiton internetsivujen Eläinlääkäreille-osiossa.

Tutustuminen testiin käytännössä tarkoittaa, että eläinlääkäri on paikalla yhden kävelytestipäivän tai viiden koiran testauksen ajan ja arvioi testattavat koirat yhdessä testiä valvovan eläinlääkärin kanssa.

Lisää valvovia eläinlääkäreitä perehdytetään tarpeen mukaan. 

Testin kulku

Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan välittömästi ennen testausta.

Kävelytesti tehdään erillisen, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymän ohjeistuksen (Kävelytestin suorittaminen) mukaisesti. Testin kulku lyhyesti:

1.    Koiran sydämen sykkeen ja ruumiinlämmön mittaus sekä yleistilan arviointi. Koiran tutkii eläinlääkäri, jonka Kennelliitto on hyväksynyt kävelytestin valvojaksi.
2.    1000 metrin kävely taluttimessa. Koiran tulee kävellä tai ravata (ei laukata/juosta). Kävelyttäjä saa juosta, jos koiran tahti sitä edellyttää. Valvova eläinlääkäri tarkkailee koiraa kävelyn ajan.
3.    Valvova eläinlääkäri arvioi koiran välittömästi 15 minuutin palautumisajan jälkeen: sydämen syke, ruumiinlämpö, yleistila.

Koiran on oltava kävelyn jälkeinen palautumisaika samassa tilassa, jossa kävely suoritettiin. Koiraa ei saa viilentää muuten kuin tarjoamalla sille vettä (poikkeuksena eläinsuojelulliset syyt).

Kävelytesti suoritetaan 15-25 asteen lämpötilassa sisä- tai ulkotiloissa. Koiraa voi kävelyttää sen omistaja tai hänen valitsemansa henkilö. Koira pidetään kävelyn ajan kytkettynä.

Koiran yleistilaa ja ylähengitystieäänien voimakkuutta tarkkaillaan koko testin ajan.

Kävelytestiin liittyvät kliiniset tutkimustulokset, sierainten avoimuus, BOAS-aste sekä varsinaisen kävelytestin tulos merkitään tätä tarkoitusta varten laadittuun Kennelliiton kävelytestilomakkeeseen, joka toimitetaan Kennelliittoon. Testatuista koirista kertyneen tiedon perusteella testin suoritusaikaa voidaan tarvittaessa säätää rotukohtaisesti.

Kävelytestin tulos

Kävelytestin tulos määräytyy koiran testisuorituksen ja/tai kliinisen tutkimuksen perusteella valvovan eläinlääkärin päätöksellä:

Testin tulos

Selite

Hyväksytty

 • Koira kävelee/ravaa 1000 metriä vaaditussa ajassa (ks. rotukohtainen maksimiaika Kävelytestin järjestäminen -dokumentista) ja palautuu siitä riittävästi palautumisajan kuluessa.

Hylätty

 • Koiralla on eläinlääkärin suorittaman alkuarvioinnin perusteella merkkejä vakavista hengitystieoireista (joihin kuuluu myös vakava hypertermia).
 • Eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin vakavien hengitystieoireiden vuoksi.
 • Koira ei suoriudu testistä ja/tai palaudu riittävästi vaaditussa ajassa.

Keskeytetty

 • Eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden tai oireen, joka kokonaan estää koiraa osallistumasta testiin tai estää testin jatkamisen sen jo alettua.
 • Testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.

Kävelytestin tulos (hyväksytty/hylätty/keskeytetty) sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. BOAS-aste kirjataan jalostustietojärjestelmään, vaikka tulos olisi hylätty tai keskeytetty.

Jos valvova eläinlääkäri havaitsee testitilaisuudessa kohtuuttoman häiriötekijän, testi keskeytetään, eikä koiralle merkitä tulosta.

Hylätyn testin voi uusia kerran ja keskeytetyn testin voi uusia kaksi kertaa.

Kävelytestiin liittyvä ohjeistus

Downloadable file
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän luokitusohje (BOAS-ohje)
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutuksesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Päivitetty
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The guideline describes the testing and grading procedure. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the Guideline for organization of walk tests. Valid from 1.1.2022.
Päivitetty
Downloadable file
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohje (BOAS-testin järjestämisohje)
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Päivitetty
Guidelines for organising walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines. Valid from 1.1.2022.
Päivitetty
Downloadable file
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Päivitetty 18.11.2022
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Päivitetty
Downloadable file
Kävelytestiohjeen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite 13.12.2016 annettuun, 9.10.2019 päivitettyyn ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Päivitetty 30.5.2018
BOAS-tutkimuksen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite 13.12.2016 annettuun, 9.10.2019 päivitettyyn ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Päivitetty
BOAS assessment, appendix 1: Example pictures of grades of nostril stenosis
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests, first valid 13.12.2016 and amended 9.10.2019. This document contains example photos of the different grades of nostril stenosis.
Päivitetty
Downloadable file
Kävelytestiohjeen liite 2: Kliininen BOAS-luokitusohje
Tämä dokumentti on liite ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteen. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
BOAS-tutkimuksen liite 2: Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävät luokitusohjeet
Tämä dokumentti on liite ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteen. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
BOAS assessment, appendix 2: Guidelines for grading based on a clinical examination
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests. The document contains guidelines for veterinarians on how to define the grade of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Valid from 1.1.2022
Päivitetty