Jos sinulla on kysyttävää tai haluat toimittaa hakemuksen, ota yhteyttä jalostusposti@kennelliitto.fi. Jos taas haluat kysyä omista terveystutkimusoikeuksistasi tai haluat yhteystietosi Kennelliiton lausuntoja antavien eläinlääkäreiden listoille, ota yhteyttä terveystulokset@kennelliitto.fi.

Omakoiran kautta tuloksia pystyy kirjaamaan tai kuvia lähettämään lausuttavaksi vasta kun lausunnonantajan tai kuvaajan pätevyys on kirjattu eläinlääkärin tietoihin Kennelliitossa.

Kuulotutkimus

Eläinlääkärin tulee olla suorittanut neurologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen (Dip ECVN tai Dip ACVIM (Neur.)) erikoistumistutkinto tai hänen tulee olla muuten neurologiaan tai kuulotestaukseen perehtynyt.

Ilman erikoistumista voi kuulotutkimuseläinlääkäriksi hakeutua seuraavan menettelyn kautta:

  1. Hakija suorittaa käyttämällään laitteistolla viiden koiran BAER-tutkimukset ja videoi ne kokonaisuudessaan. Koirista vähintään yhden tulee olla sellainen, joka ei ole molemmin puolin kuuleva. Käytössä olevan laitteiston tulee täyttää Kennelliiton Kuulotutkimusohjeen listaamat minimivaatimukset.
  2. Hakija tulkitsee tekemiensä BAER-tutkimusten tulokset ja toimittaa videot, kuulokäyrät sekä tulkinnat Kennelliittoon. Mukaan liitetään yksityiskohtainen kuvaus hakijan käytössä olevasta laitteistosta.

Neurologiatyöryhmä päättää hyväksymisestä laitteistotietojen sekä videoiden, kuulokäyrien ja hakijan suorittamien tulkintojen perusteella.

Luusto- eli lonkka-, kyynär-, kyynärnivelen inkongruenssi-, olka- ja selkäkuvaukset

Röntgenkuvia voivat lähettää Kennelliittoon lausuntoa varten kaikki eläinlääkärit.

Lyhytkuonoisten rotujen BOAS-testaus

Lyhytkuonoisten rotujen BOAS-testaukseen kuuluu rasitusosuuden, kliinisten BOAS-oireiden, sierainten ahtauman ja CFR (cranio-facial ratio) arvioiminen.

Testin valvojiksi hyväksytyiltä eläinlääkäreiltä odotetaan perehtyneisyyttä pieneläinten hengitystiesairauksiin ja osallistumista teoria ja käytännön osuuden sisältävään BOAS-testaus koulutukseen. Kennelliitto julkaisee verkkosivuillaan tiedot uusista koulutuksista. Uusien valvojien koulutuksia järjestetään alueellisen tarpeen mukaan.

Polvilumpioluksaatiolausunto

Eläinlääkärin tulee olla suorittanut eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämä polvitutkimuskurssi. Kurssin jälkeen eläinlääkärin tulee suorittaa tutkimus Kennelliiton patellaluksaatiolausunto-oikeudet omaavan eläinlääkärin valvonnassa kymmenelle koiralle, joilla on patellaluksaatio vähintään toisessa polvessa. Tarkastuksen suorittamista valvoneen eläinlääkärin allekirjoituksella vahvistettu hakemus on toimitettava Kennelliittoon.

Vaatimukset koskevat kaikkia patellaluksaatiolausuntoja antavaksi eläinlääkäriksi pätevöityviä, paitsi pieneläinten kirurgian eurooppalaisen tai amerikkalaisen Diplomate-tutkinnon suorittaneita eläinlääkäreitä.

Silmätarkastuslausunto

Eläinlääkärin tulee olla ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) hyväksymä. Silmätarkastuseläinlääkäriksi valmistuminen edellyttää yleensä pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkintoa tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa sekä pohjoismaisen silmätutkintolautakunnan (NEEC, Nordic Eye Examination Committee) järjestämän tutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittamista.

Sydämen auskultaatio- ja ultraäänitutkimus

Auskultaatiolausunnot

Kennelliitto hyväksyy sydänauskultaation suomalaisen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkinnon tai sitä vastaavan kansainvälisen pieneläinalan diplomaattitutkinnon (Diplomate-tutkinto) suorittaneen eläinlääkärin tekemänä ilman erillistä hakemusta.

Muun ulkomailla hyväksytyn, virallisia auskultaatiotutkimuksia tekemään oikeuttavan jatkokoulutuksen arvioi hakemuksesta Sydänsairauksien työryhmä. Hyväksyttyihin jatkokoulutuksiin kuuluu esimerkiksi American Board of Veterinary Practitioners (ABVP) canine/feline -tutkinto.

Ilman erikoistutkintoa tulee eläinlääkärin suorittaa 20 koiran auskultaatiotutkimus Kennelliiton auskultaatio-oikeudet omaavan eläinlääkärin valvonnassa. Koirista kymmenellä tulee olla sivuääni. Auskultaation suorittamista valvoneen eläinlääkärin allekirjoituksella vahvistettu hakemus on toimitettava Kennelliittoon.

Ultraäänilausunnot

Eläinlääkärin tulee osallistua hyväksytysti Kennelliiton sydänsairaustyöryhmän järjestämään näyttötilaisuuteen, pieneläinten kardiologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen Diplomate-tutkinnon suorittaneita eläinlääkäreitä lukuun ottamatta. Muun ulkomailla hyväksytyn, virallisia sydämen ultraäänitutkimuksia tekemään oikeuttavan jatkokoulutuksen riittävyyden arvioi hakemuksesta sydänsairaustyöryhmä.

Näyttötilaisuuteen osallistumista varten tulee Kennelliittoon toimittaa hakemus, joka selvittää riittävän työkokemuksen pieneläinkardiologiassa, käydyt jatkokoulutuskurssit, sekä sydäntutkimuksessa käytettävissä olevan laitteiston (ultraäänikone ja sydänfilmitutkimus). Hakemukseen tulee liittää myös eläinlääkärin työssään käyttämällä ultraäänilaitteella suoritettu täydellinen sydäntutkimus kahdesta potilaasta (toisella potilaalla tulee olla läppäsairaus). Tarkemmat hakemusohjeet.

Syringomyeliakuvaus

Magneettikuvauksia suorittavaksi eläinlääkäriksi hakevalle toimitetaan Kennelliitosta pyynnöstä listan aiheeseen liittyvistä artikkeleista, ohjeen syringomyeliakuvauksen suorittamisesta ja Kennelliiton Syringomyeliaohjeen, joihin hakijan tulee tutustua.

Tämän jälkeen hakija suorittaa käyttämällään laitteistolla syringomyeliakuvauksen ja videoi sen kokonaan. Videolla kokelaan tulee esitellä ja käydä läpi seuraavat asiat:

  • Kuvattavan koiran esitietojen selvittäminen. Selvitetään koiran omistajalta, onko koira oireileva vai oireeton.
  • Kuvauksen suorittaminen sisältäen koiran asettelun, kuvien merkitsemisen, kuvaussekvenssit, sekvenssien leikesuunnat, leikepaksuuden ja kuvausalueen laajuuden mukaan lukien anatomiset maamerkit
  • Kuvien arviointi

Video ja kuvat toimitetaan Kennelliittoon neurologiatyöryhmän arviointiin ja ne toimivat hakijan ensimmäisinä koekuvina. Kun video ja kuvat on hyväksytty, tulee hakijan toimittaa vielä kahdet koekuvat työryhmälle hyväksyttäväksi. Jos neurologiatyöryhmä hyväksyy hakijan koekuvat ja omistaja on tehnyt niistä ennakkolähetteen, hyväksytään kuvat koiran virallisiksi kuviksi.