1. Laittoman koirakaupan kitkemistä on vahvistettava uusilla keinoilla

Laiton koirakauppa on rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka kasvu on herättänyt huolta Euroopan laajuisesti. Viranomaisten mukaan pentutehtailuun liittyy Suomessakin eläinsuojelurikoksia, petoksia, salakuljetusta sekä talous- ja verorikoksia. Lisäksi laiton koirakauppa heikentää sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajansuojaa sekä luo merkittäviä kansanterveydellisiä riskejä.

Euroopan komission rahoittaman vuonna 2015 julkaistun selvityksen mukaan verkkokauppa on hyvin merkittävä tekijä dokumentoimattomassa koirakaupassa. Suomen Kennelliitto näkee, että koirien verkkokaupan sääntely koko Euroopan unionin tasolla suitsisi laitonta ja harmaata koirakauppaa. Verkkokauppa-alustoilla koiria myyviltä tulee vaatia vahvaa tunnistautumista ja verkkokauppa-alustojen itsesäätelylle on oltava selvät standardit. 

2. Koiriin liittyvää kuluttajansuojalainsäädäntöä on parannettava

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuun lopulla uuden tavarakauppadirektiivin, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden sulkea eläviä eläimiä koskevat myyntisopimukset soveltamisalan ulkopuolelle. Kennelliitto ja kansainvälisen koirajärjestö FCI:n Euroopan osasto pitävät muutosta erittäin kannatettavana. Aiempi kuluttajansuojadirektiivi on johtanut siihen, että koira on esimerkiksi Suomen kuluttajansuojalainsäädännössä luokiteltu tavaraksi.

Koirilla on itseisarvo ja koirien luokittelu tavaraksi on vastoin niiden etua. Niin koirien hyvinvoinnin, kuluttajansuojan kuin koirankasvattajien oikeuksien kannalta olisikin tarkoituksenmukaista kehittää Euroopan unionin tasolla lainsäädäntöä, joka tunnustaa koiran elävänä olentona ja huomioi tästä aiheutuvat erityispiirteet myös kaupassa.  

3. Koirien tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä on edistettävä koko Euroopan unionin alueella

Koiran tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat vastuullisen koirakaupan ja koiran alkuperän jäljittämisen perusedellytyksiä. Mikrosiru ja koiran tietojen löytyminen virallisesta omistajarekisteristä ovat yhdessä kuin koiran henkilöturvatunnus, sillä ne yhdistävät koiran ja omistajan – oikein toteutettuna myös myyjän – tiedot toisiinsa.

Euroopan unionin jäsenmaista koirien rekisteröinti on säädetty pakolliseksi jo lähes kaikissa EU-maissa ja tunnistusmerkinnän vaatimus on säädetty vielä kattavammin. Käytännöt eivät kuitenkaan ole yhteneväisiä. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt lakisääteisen tunnistusmerkinnän ja rekisterin käyttöönottoa ja tämä on erittäin tärkeää toteuttaa mahdollisimman pian.

4. Antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjuntaa on tehostettava

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yleistyminen on kansainvälinen uhka sekä ihmisten että eläinten terveydelle. Antibioottiresistenssin seuranta perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Lisäksi ihmisten ja eläinten välillä tarttuvia tauteja seurataan EU-lainsäädännön ja Suomen kansallisten päätösten puitteissa.

Kennelliitto pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan unionin kansainvälisessä seurantaohjelmassa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota myös seuraeläinten bakteerien vastustuskykyisyyteen.  Antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjunta vaativat laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jota suomalaisten europarlamentaarikkojen on oltava mukana edistämässä.