Miten Kennelliiton toiminta painottuu ja miten sitä kehitetään tulevaisuudessa? Entä mihin arvoihin toimintamme perustuu? Kennelliiton tulevien vuosien strategian valmistelu etenee tämän kevään aikana valtuuston käsittelyyn.

Kennelliiton tulevaisuustoimikunta on työstänyt tiiviisti koko viime syksyn esitystä seuraavien viiden vuoden strategiaksi. Työtä jatkettiin Kennelliiton hallituksen, toimikuntien, eettisen lautakunnan ja liiton johdon yhteisenä toiminnansuunnittelupäivänä 16. tammikuuta. Tilaisuus järjestettiin nyt poikkeuksellisesti etäkokouksena.

- Strategian eteenpäinvieminen edellyttää sitä, että ajattelemme mahdollisimman vapautuneesti. Jo maailman muuttuminenkin edellyttää tätä, painotti Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen toiminnansuunnittelupäivien avauspuheenvuorossa.

Hän iloitsi siitä, että päivän aikana käytiin hyvää keskustelua, ja siinä oli nyt paljon konkretiaa, osattiin ajatella poispäin totutuista kuvioista.

Strategiatyön tueksi on koottu valtavasti tietoa

Strategiatyön pohjaksi on koottu muutaman viimeisen vuoden aikana laajalti tutkittua tietoa ja tehty erilaisia selvityksiä sekä kyselyitä. Kennelliitto teetti vuonna 2018 Taloustutkimuksella jäsentutkimuksen ja sidosryhmätutkimuksen sekä tutkimuksen koiranpidon trendeistä ja signaaleista. Myös Kennelliitosta eronneiden jäsenten näkemyksiä liiton toiminnasta selvitettiin.

Vuonna 2019 kartoitettiin tarkemmin erilaisten jäsenryhmien tarpeita ja kyseltiin Kennelliittoon kuulumattomien koiranomistajien näkemyksiä. Pohjatyötä on tehty myös vuoden 2020 toiminnansuunnittelupäivillä sekä rotujärjestöille ja kennelpiireille sekä Kennelliiton toimikunnille, hallitukselle ja johdolle suunnatuilla kyselyillä. Valtuustolle tehtiin syksyn kokousten yhteydessä pikakysely siitä, mitkä kolme tärkeintä tulevaisuuden muutossuuntaa on jatkossa otettava huomioon liiton toiminnassa.

Murrosaika haastaa kehittämään toimintaa

Toiminnansuunnittelupäivän aikana työstettiin ryhmissä ajatuksia siitä, miten Kennelliiton toiminnan muutoksen ja toimintatapojen sekä arvojen tulee näkyä Kennelliiton toiminnassa, ja millaista käytännön tekemistä muutos edellyttää.

Työtä pohjusti tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Hän painotti sitä, että koronapandemia on vain osa murrosaikaa, joka jatkuu poukkoilevana ainakin 20 vuotta.

- Murrosaikana on mahdollista kasvaa ja rakentaa uutta. Poikkeusaikana kannattaa tehdä erilaisia kokeiluja. Kaikki digitaalisen murroksen välineet ohjaavat näkemään datan merkityksen ja sitä Kennelliitolla on. Jatkossa kaiken on oltava tarjolla verkossa, sillä kaikki vuorovaikutus tapahtuu ensin verkossa.

Halavan mukaan yhteiskunnallinen muutos, jossa katse kääntyy globaalista maailmasta omaan lähiympäristöön, sataa koiraharrastuksen laariin. Kennelliiton on tärkeää olla mukana kuntien lähipalveluiden suunnittelemisessa.

Tärkeää on myös vuorovaikutuksen lisääminen ja palveluiden kehittäminen yhdessä niiden käyttäjien kanssa. Parhaimmillaan Kennelliitto on alusta, jolla he voivat itse kehittää palveluita keskenään.

Digipalveluiden kehittäminen, vuorovaikutteisuus ja erityisesti nuorten kohtaaminen nousivat esille myös toiminnansuunnittelupäivien ryhmätöissä.

Varsinainen strategiatyö alkaa, kun päätökset on tehty

Tulevaisuustoimikunta työstää nyt esityksen tulevien vuosien strategiaksi Kennelliiton hallitukselle, ja hallitukselta strategia etenee edelleen kevätvaltuustolle.

- Kun strategiasta on päätetty, alkaa varsinainen strategiatyö, painotti tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja
Risto Ylitalo
risto.ylitalo@kennelliitto.fi
puh. 050 400 0492