Muistutamme näyttelytoimikuntia siitä, että vuoden 2025 erikois- ja ryhmänäyttelyt tulee anoa Kennelliitolta Omakoira-palvelussa viimeistään lauantaihin 30.9.2023 mennessä.

Samalla muistutamme, että pentunäyttelyt, jotka järjestetään aikavälillä 1.7.-31.12.2024 tulee anoa viimeistään 30.9.2023 mennessä. Kaikkien rotujen, kansainväliset ja Nord-näyttelyt vuodelle 2026 tulee anoa Omakoirassa marraskuun loppuun mennessä.

Näyttelyanomus tehdään Omakoira-palvelun kautta.

Näyttelyä anottaessa tulee huomioida, että näyttelytoimikunnan sihteerin tulee olla pätevöity kehätoimitsija tai ulkomuototuomari.

Nyt syksyllä on myös oiva aika kerrata näyttelynjärjestäjän taidot käymällä Kennelliiton verkkokurssi näyttelynjärjestäjille. Verkkokurssi löytyy täältä.

Kennelliitto on määrittänyt ulkomuototuomarien koulutusviikonloput, jolloin ei saa järjestää mitään näyttelyitä. Vuonna 2024 koulutusviikonloput ovat 17.-18.2. ja 12.-13.10. ja vuonna 2025 ne ovat 15.-16.2. ja 18.-19.10.

Vuonna 2025 Suomessa järjestetään Maailman Voittaja- näyttely 8.-10.8., jonka yhteyteen 7.8.2025 on jo anottu erikoisnäyttelyitä. Kennelliiton hallitus on päättänyt, että erikoisnäyttelyitä ei voi anoa 4.-15.8.2025 väliselle ajankohdalle.

Rotujärjestön ja rotuyhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna. Erikoisnäyttelyistä voidaan järjestää yksi kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohden. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki ne rodut, jotka ovat olleet näyttelyn hakemishetkellä rotujärjestön alaisuudessa. Päätettäessä vuoden 2025 erikoisnäyttelyistä tilastotiedot katsotaan vuoden 2022 rekisteröintitiedoista.

Ryhmänäyttelyitä anovien yhdistysten on huomioitava, että Ryhmän Osa 5 ja osa 6 rodut ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen järjestettävissä näyttelyissä. Ryhmän nimi on muuttunut muotoon Osa 5 ja FCI 6. Ryhmät 5.2, 5.3 ja 6 voidaan laskea yhdeksi kokonaiseksi ryhmäksi. Lisäksi mukana on oltava joku muu kokonainen FCI:n roturyhmä.

Ryhmät 5.2 ja 5.3 pitävät sisällään seuraavat rodut: buhund, harmaa norjanhirvikoira, hälleforsinkoira, islanninlammaskoira, itäsiperianlaika, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, lapinporokoira, lunnikoira, länsigöötanmaanpystykorva, länsisiperianlaika, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva, ruotsinlapinkoira, suomenlapinkoira, suomenpystykorva, valkoinen ruotsinhirvikoira ja venäläis-eurooppalainen laika. Ryhmässä on osa 5 rotujen lisäksi mukana kokonainen FCI 6 ryhmä.

Lisätietoja:
Kennelliitto, näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
puh. 09 8873 0220
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi