Kennelliiton ja Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisen, koirien terveystutkimusta tukevan rahaston ja sen yhteydessä toimivan Thelma Mäkikyrön säätiön varoista jaettiin tänä vuonna apuraha viidelle koirien terveystutkimusprojektille. Yhteensä apurahoja myönnettiin 18 000 euroa.

ELL Mimma Aromaa sai 5000 euron apurahan väitöskirjansa viimeistelyyn. Tutkimuksen tavoitteena on löytää luotettavia ja helposti toistettavia menetelmiä brakykefaalisen syndrooman (BOAS) vakavuuden arviointiin. Tavoitteena on varmistaa lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin luotettavuutta useammalla rodulla ja kehittää sen laatua parempien yksilöiden valitsemiseksi jalostuskäyttöön, ja siten parantaa brakykefaalisten rotujen terveydellistä tilaa. 

DVM, DVSc, PhD Mohsen Hanifeh sai 5000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään, voisiko ulosteensiirrolla korvata antibioottien käyttöä koirilla, jotka kärsivät antibiooteilla hoidettavasta kroonisesta suolistosairaudesta AREsta, jota hoidetaan tylosiinilla tai metronidatsolilla. Koska ARE uusiutuu helposti, jos antibioottihoito lopetetaan, ovat useimmat ARE-koirat pitkällä antibioottikuurilla. Pitkäkestoiset antibioottihoidot voivat aiheuttaa koiralle haittavaikutuksia ja johtaa myös bakteerien vastustuskyvyn kehittymiseen. Vaihtoehtona antibiooteille voisi olla ulosteensiirto, jonka on todettu toimivan hyvin ihmisillä antibiooteilla hoidettavassa ripulissa.

ELL Sirkku Kouki sai 4000 euron apurahan koirien idiopaattisen keuhkofibroosin tutkimukseen. Keuhkofibroosi on erityisesti vanhemmilla valkoisilla länsiylämaanterriereillä tavattava etenevä, keuhkojen sidekudostumista aiheuttava keuhkosairaus. Tutkimus keskittyy sairauden taudinkuvan ja syntysyyn selvittämiseen.

ELL Kami Turunen sai 2000 euron apurahan mäyräkoirien pes varus -kasvuhäiriötä käsittelevän väitöskirjatutkimuksen rahoittamiseen. Pes varus on mäyräkoirilla esiintyvä sääriluun kasvuhäiriö, josta seuraa koiralle ulkoisesti takatassujen sisäänpäin kääntyminen sekä länkisäärisyys. Tila on huonosti tunnettu ja vain vähän tutkittu, mutta sen tiedetään voivan aiheuttaa koirille muun muassa ontumaa ja nivelrikkoa. Väitöstutkimuksessa kartoitetaan pes varuksen esiintyvyyttä mäyräkoirien keskuudessa ja tilan vaikutusta koirien elämään. Lisäksi pyritään luokittelemaan sairauden eri asteita sekä kehittämään seulontatesti pes varuksen toteamiseksi.

ELL Iida Niinikoski sai 2000 euron apurahan koirien unta ja unenaikaisia hengityshäiriöitä käsittelevään tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa unihäiriöiden, kuten uniapnean, diagnosointimahdollisuuksia, saada lisätietoa unenaikaisten hengityshäiriöiden esiintymisestä ja mahdollisista hoitokeinoista sekä tutkia unenaikaisten hengityshäiriöiden yhteyttä elimistön hiljaiseen tulehdustilaan.

Kansainvälisten koiranäyttelyiden ilmoittautumismaksuista tuetaan koirien terveystutkimusta

Koirien terveystutkimusrahasto edistää Helsingin yliopistossa tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti kliinistä potilas- ja geenitutkimusta. Rahaston peruspääoma muodostuu rahastoon lahjoitetuista varoista. Kennelliitto kerää vuosittain terveystutkimusrahastolle 0,75 euroa koiraa kohden jokaisesta kansainvälisen näyttelyn ilmoittautumismaksusta. Helsingin yliopisto maksaa rahastolle kiinteän viiden prosentin suuruisen vuotuisen tuoton.

Koirien terveystutkimusrahastosta jaettavien varojen käytöstä päättää rahaston hoitokunta, joka muodostuu kuudesta rahaston toimialaan liittyvästä asiantuntijasta. Kolme heistä on Helsingin yliopistosta ja kolme Kennelliitosta. Terveystutkimusrahastosta on tuettu useita Kennelliiton ja Helsingin yliopiston tutkimusyhteistyönä tehtäviä tutkimuksia.

Lisää tietoa Koirien terveystutkimusrahastosta löytyy täältä ja Helsingin yliopiston verkkosivuilta.