Lait ja määräykset asettavat omat vaatimuksensa koiranpidolle. Yksi näistä velvoitteista on koiran rekisteröinti viranomaisrekisteriin.

Koirien mikrosiruttaminen ja ilmoittaminen Ruokaviraston koirarekisteriin on ollut lakisääteistä 1.1.2023 alkaen. Koiranpennut tulee tunnistusmerkitä viimeistään kolmen kuukauden ikään mennessä tai aiemmin, jos ne vaihtavat haltijaa aikaisemmin.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuva koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa sen saapumisesta maahan, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos koira luovutetaan ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin neljän viikon kuluessa sen saapumisesta Suomeen. Koiran tulee olla Suomeen tullessa tunnistusmerkitty, ja sillä tulee olla vaadittavat asiakirjat (esim. EU-maasta lemmikkipassi).

Jos aikuinen koira on vielä ilmoittamatta Ruokaviraston rekisteriin, kannattaa koira ilmoittaa rekisteriin välittömästi. Jos koiran haltija ei noudata viranomaisten kehotusta noudattaa voimassaolevia säännöksiä, voidaan hänelle määrätä eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivalvonnan seuraamusmaksu.

Ruokaviraston koirarekisteri on eri asia kuin Kennelliiton koirarekisteri. Kun koiranpentu muuttaa uuteen kotiin, on pennun uuden haltijan ilmoitettava koiran haltijanvaihdoksesta Ruokaviraston rekisteriin. Koiran haltijan on myös ilmoitettava koiran kuolemasta Ruokaviraston rekisteriin.

Tarkempaa tietoa viranomaisrekisteristä saa Ruokaviraston verkkosivuilta.