Suomen Kennelliitto korostaa koiranomistajan vastuuta koirahyökkäysten estämisessä. Kaikkien koiranomistajien on opeteltava lukemaan koiraansa ja ennakoimaan riskitilanteet. Tarvittaessa viranomaisilla on valtuudet säädellä tarkemmin koiranpitoa.

- Olemme Kennelliitossa huolissamme siitä, että viime aikojen uutisoinnin perusteella koirahyökkäykset ovat lisääntyneet Suomessa. Ikäviä uutisia koirahyökkäyksistä kantautuu yhä enemmän myös maailmalta, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Hän painottaa koiranomistajan vastuuta koiran hankkimisessa ja koiranpidossa. Mitä paremmin omistaja oppii lukemaan koiraansa ja on kouluttanut sille arjen perusasiat, sitä paremmin hän voi ennakoida eri tilanteet. Omistaja on aina viime kädessä vastuussa koirastaan myös silloin, kun se on toisen ihmisen hoidossa.

Koiran kouluttaminen on aloitettava jo pennusta lähtien. On tärkeää, että koira tutustuu ympäröivään maailmaan mahdollisimman hyvin. Suomen Kennelliiton jäsenyhdistysten järjestämät edulliset pentukoulutukset ovat hyvä tapa sosiaalistaa koiranpentua ja opettaa sille perusasioita.

Kaikki koirarodut eivät sovi kaikille

Eri koirarodut on jalostettu erilaisiin tehtäviin, eivätkä kaikki rodut sovi kaikille ihmisille tai kaikkiin olosuhteisiin. Koiran hankintaa pohtivan on harkittava koirarotua hyvin huolellisesti ja mietittävä, onko hänellä kykyjä ja mahdollisuuksia vastata koiran käyttäytymistarpeisiin.

- Etenkin suuret ja voimakkaat koirat vaativat kokeneen omistajan. Tällaisten rotujen kasvattajilla on todella suuri vastuu löytää pennuille kodit, jotka osaavat kasvattaa koirista yhteiskuntakelpoisia, Kukkonen painottaa.

Kaikissa roduissa löytyy kuitenkin aggressiivisia koirayksilöitä. Tällaisen koiran omistajan tulisi ymmärtää mitä seurauksia koiran käytöksestä voi pahimmillaan seurata. Jos koira käyttäytyy aggressiivisesti, on omistajan pyrittävä selvittämään, mistä käytös johtuu, onko se esimerkiksi koulutuksen puutetta tai johtuuko käytös kivusta. Apua ja neuvoja saa ammattimaisilta eläintenkouluttajilta ja eläinlääkäreiltä.

Jos koiranomistajat eivät toimi vastuullisesti, voivat viranomaiset puuttua asiaan

Suomen Kennelliitto ohjaa ja valvoo toimintansa piiriin kuuluvien koirarotujen jalostusta ja osallistumista liiton alaisiin kokeisiin, kilpailuihin, testeihin ja näyttelyihin sekä erilaisiin muihin tapahtumiin. Koiran aggressiivisesta käyttäytymisestä eri tapahtumissa voi tehdä Kennelliitolle ilmoituksen, jonka perusteella koiralle voidaan antaa määräaikainen tai loppuelämän osallistumiskielto koiraharrastustapahtumiin. Kennelliitolla ei ole kuitenkin mahdollisuutta valvoa yksittäisten koiranomistajien toimintaa muutoin kuin ohjaamalla sitä valistuksen keinoin.

- Jos koiranomistaja ei tunne vastuutaan, ja hänen koiransa pääsee hyökkäämään toisen koiran tai ihmisen kimppuun, on hänen kannettava seuraukset. Viranomaisilla on valta puuttua vastuuttomaan koiranpitoon ja myös halutessaan antaa koiranomistajille tarkempia ohjeita ja määräyksiä esimerkiksi koirien kuonokopan käytöstä, muistuttaa Esa Kukkonen.

Aggressiivisuus ei ole toivottu ominaisuus missään koirarodussa

Suomen Kennelliiton alaisessa kasvatustoiminnassa eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin on kirjattu, ettei arkaa ja selvästi vihaista koiraa saa käyttää jalostukseen. Suomessa luonteen merkitykseen on koiranjalostuksessa kiinnitetty huomiota monia maita enemmän, eikä aggressiivisuus ole toivottu ominaisuus missään rodussa.

Rodun toivottava luonne on kuvattu eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmissa. Kennelliitolla on koiranjalostuksen tueksi käytössään luonnetestit, MH-kuvaukset, joissa kerätään tietoa koiran käyttäytymisestä eri tilanteissa, sekä käyttäytymisen jalostustarkastukset. Luonnetestiin osallistui viime vuonna lähes 1700 ja MH-kuvauksiin yli 600 koiraa.

Rotukiellot eivät ole ratkaisu ongelmiin

Eri maissa koirahyökkäyksiin on reagoitu eri tavoin, esimerkiksi kieltämällä tai rajoittamalla joidenkin rotujen omistamista. Suomen Kennelliitto ei perinteisesti ole kannattanut rotukieltoja, sillä ne voivat johtaa laittoman koirakaupan lisääntymiseen ja tehdä koirista statussymboleja. Rotujen kieltäminen johtaisi myös siihen, ettei koirien kasvatusoloja ja hyvinvoinnin turvaamista voida kontrolloida mitenkään.

Viime päivien uutisoinnissa esille noussut amerikanbully xl, joka aiotaan kieltää Isossa-Britanniassa, ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymä rotu, joten rodun harrastaminen ei ole Kennelliiton piirissä.

 

Lisätiedot:

Suomen Kennelliiton puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682