Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 hyväksyä uuden Tunnistusmerkintäohjeen. Uusi ohje tulee voimaan 1.8.2022.

Tunnistusmerkintäohjeessa kerrotaan pentujen tunnistusmerkinnästä ja siihen liittyvän pentueilmoituksen tekemisestä. Ohje on tarkoitettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille. Kennelliiton kouluttaman ja valtuuttaman tunnistusmerkitsijän tehtävä on tunnistusmerkitä koiria, jotka ovat Kennelliiton rekisterissä, tai jotka tullaan rekisteröimään Kennelliiton rekisteriin. Koirien tunnistusmerkintöjä voivat Kennelliiton hyväksymällä tavalla suorittaa eläinlääkärit ja Kennelliiton valtuuttamat tunnistusmerkitsijät.

Tunnistusmerkintään liittyvän ohjeistuksen yhtenäistämistä ja päivittämistä on työstänyt työryhmä, joka koostuu kasvattajatoimikunnan ja jalostustieteellisen toimikunnan edustajista.

Tunnistusmerkitsijäkortti on voimassa neljä vuotta hyväksymisvuosi mukaan lukien. Tunnistusmerkitsijän tulee itse huolehtia kortin uusimisesta. Tunnistusmerkitsijäkortti uusitaan lähettämällä vapaamuotoinen anomus Kennelliittoon, joko postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kasvattajatmk@kennelliitto.fi.

 

Downloadable file
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Päivitetty 26.4.2022
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Päivitetty