Pohjoismaisen Kennelunionin IVDD-työryhmä ottaa käsiteltäväkseen IDD- eli selkänikamien välilevykalkkeumalausuntoja (intervertebral disc disease) koskevat valitukset. 

IDD-lausuntoja tallentavat Suomen Kennelliiton lisäksi Norjan, Tanskan ja Ruotsin kennelliitot. Työryhmä on perustettu 2021 ja se kokoontuu säännöllisesti harmonisoimaan pohjoismaisia IDD-lausuntokäytäntöjä ja käsittelee jatkossa pohjoismaiset valitustapaukset.  

Paneelikäytäntö on päivitetty Selkäohjeeseen, jonka Kennelliiton hallitus on hyväksynyt voimaan 1.2.2024 alkaen. Tarkemmat ohjeet valitusten tekoon ja päivitetty ohje löytyvät selkälausunnoista kertovalta sivulta.

Lisätietoja:
terveystulokset@kennelliitto.fi