Kennelliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.5.2021 uudistetut junior handler -säännöt. Uusia sääntöjä on yhdenmukaistettu vastaamaan muita Kennelliiton lajisääntöjä. Lisäksi sääntöihin päivitettiin muuttuneita kohtia. Uudet säännöt tulevat voimaan 1.1.2022.

Sääntöjen suurin muutos koskee lajin tuomarointia. Junior handler on tällä hetkellä ainoa Kennelliiton alainen laji, jossa kilpailun tuomarin ei tarvitse olla virallinen tuomari. Uusien sääntöjen mukaan lajia voi jatkossa tuomaroida vain Kennelliiton junior handler -tuomarikoulutuksen käyneet henkilöt, sekä ne ulkomuototuomarit, jotka haluavat toimia lajin tuomarina. Sääntöihin lisättiin myös kohta ulkomaisten junior handler -tuomareiden perehdyttämisestä Kennelliiton junior handler -sääntöihin. Uudet tuomarointia koskevat säännöt yhtenäistävät lajin arvostelukäytäntöjä. Junior handler -tuomaria koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin näyttelyn ulkomuototuomareita.

Siirtymäaika uusille säännöille on 2022-2023. Ylimenokaudella kilpailun voi arvostella myös suomalainen henkilö, joka tuntee lajin, koiranäyttelytoiminnan sekä useiden eri rotujen esittämistavat.

Junior handler -työryhmä valmistelee ohjeiden muuttuneet kohdat Kennelliiton hallituksen päätettäviksi.

 

Lisätiedot:

Vesa Lehtonen, nuorisotoimikunnan puheenjohtaja
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
puh. 050 599 9838

Laura Lehdistö, tapahtumakoordinaattori
laura.lehdisto@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0248