Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.8.2018 päivitykset ohjeisiin perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelma PEVISAsta ja jalostuksen tavoiteohjelmista (JTO). Päivitettyjen ohjeiden on tarkoitus helpottaa PEVISA- ja JTO-käsittelyä rotujärjestöissä ja Kennelliitossa. Uudet ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

PEVISA-ohjeeseen on lisätty tiedoksi, että ulkomaisten urosten käyttöä koskevista niin kutsutuista pysyvistä poikkeusluvista voidaan päättää rotujärjestön esityksestä niin, ettei rotujärjestön tarvitse käsitellä asiaa yleiskokouksessaan PEVISA-säännön mukaisesti. Rotujärjestö voi näin tarvittaessa reagoida nopeasti muuttuneisiin tarpeisiin.

PEVISA-esitysten toimittamiselle on asetettu takaraja. Rotujärjestön pitää toimittaa esityksensä Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Mikäli ohjelman jatkoa koskevaa esitystä ei toimiteta ajallaan, jatkuu rodun vanhan PEVISA-ohjelman voimassaolo vielä seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Joillakin roduilla on jo rotukohtainen erityisehto, joka määrittää vähimmäisiän jalostukseen käytetylle koiralle (urokselle tai nartulle tai molemmille). Ikärajan tarkoitus on estää liian nuorten ja kehittymättömien koirien jalostuskäyttö. Rotujärjestöt ovat käsitelleet ehtoa koskevat anomuksensa yleiskokouksissaan PEVISA-säännön mukaisesti, mutta koska PEVISA-ohjeeseen ei ole sisältynyt tällaista vaihtoehtoa, on Kennelliitto hyväksynyt ikävaatimuksen rotukohtaisen erityisehdon statuksella. Nyt vaihtoehto on lisätty PEVISA-ohjeeseen.

Kennelliiton hallitus päätti myös, että astutusikää koskeva rotukohtainen erityisehto voidaan muuttaa PEVISA-ehdoksi, mikäli rotujärjestö sen hyväksyy. Tämä muutos tulee voimaan samanaikaisesti päivitetyn PEVISA-ehdon kanssa 1.1.2019.

Myös JTO-ohjeeseen päivitettiin esityksen toimittamista koskeva takaraja. Rotujärjestön on toimitettava uusi JTO-esitys tai päivitetyn tai uusitun JTO:n tiivistelmä Kennelliittoon ohjelman voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Mikäli ohjelman jatkoa koskevaa esitystä ei toimiteta ajallaan, jatkuu rodun hyväksytyn JTO:n voimassaolo vielä seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Lisätietoja:
Päivi Rantasalo
Jalostusneuvoja
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229

Uudet ohjeet löydät ohjeiden alta kohdasta muut versiot (other versions)

Downloadable file
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
Downloadable file
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated 13.12.2023
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään.
Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated

 

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä