Kennelliitto muistuttaa, että typistetyt koirat eivät saa osallistua Kennelliiton alaisiin koiraharrastustapahtumiin.

Koira, jolla on typistetty häntä tai korvat, ei saa Suomen lainsäädännön mukaan osallistua virallisiin eikä epävirallisiin koiranäyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin tai testeihin. Myöskään junior handler -kilpailuun ei saa Suomen lain mukaan osallistua typistetyn koiran kanssa.

Kilpailuissa, kokeissa, testeissä ja näyttelyissä koiran, jonka rodussa esiintyy luonnontöpöhäntäisiä, ohjaajan tulee pyydettäessä todistaa, ettei koiraa ole typistetty. Tämän voi tehdä esittämällä töpöhäntätodistuksen tai näyttämällä koiran tiedot Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mikäli luonnontöpöhäntä merkintä näkyy järjestelmässä. Jos koiran häntää on amputoitu eläinsuojelullisista syistä (esim. koiran loukkaantuminen), koiran ohjaajalla tulee olla mukanaan Kennelliiton hyväksymä eläinlääkärintodistus.

Lisätietoja Kennelliiton hyväksymästä eläinlääkärintodistuksesta.

Lisätietoa siitä, miten koiran terveys on otettava huomioon harrastustoiminnassa, löytyy täältä.