Kennelliiton hallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan Kennelliiton eettisiä ohjeita koiraharrastukselle.

Kennelliiton hallituksen kokouksessaan 19.8.2021 perustaman työryhmän kokoonkutsuja on hallituksen jäsen, koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen. Työryhmään nimettiin jäseniksi hallituksen jäsenet Vesa Lehtonen ja Jussi Liimatainen sekä jalostustieteellisen toimikunnan jäsen Tuire Kaimio.

Kaikkien Kennelliiton jäsenten edellytetään sitoutuvan vastuulliseen koiranpitoon. Eettisten ohjeiden laatiminen on osa toimia, joilla Kennelliitto varmistaa, että koiria ei kohdella huonosti missään harrastus- ja koulutustilanteissa. Tämän ohella Kennelliitto kehittää edelleen keinoja, joilla koirien epäeettiseen kohteluun päästään puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti.

- Kennelliiton alainen koiraharrastus on hyvin monipuolista. Siihen sisältyy muun muassa yli 70 koe- ja kilpailulajia, näyttelyt sekä luku- ja kaverikoiratoimintaa. Suurin osa jokaisen koiranomistajan harrastuksesta on tietysti olemista, elämistä ja ajan viettämistä oman koiransa kanssa. Kennelliiton on haastavaa pyrkiä vaikuttamaan kattavasti koko toimintaan yksittäisten sääntöjen ja pykälien avulla, toteaa työryhmän puheenjohtaja Esa Kukkonen.

- Etiikka ja moraali rakentuvat arkipäivän tilanteissa, ja eettisyys ilmenee yksilöiden tapana toimia.  Työryhmän tavoitteena on laatia yleiset ohjeet, joissa annetaan askelmerkkejä oikeaan suuntaan tässä kehityksessä, ja mahdollistaa sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, hän tiivistää.

 

Lisätiedot

Työryhmän puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271