Heinäkuussa julkaistu englantilais-australialainen tutkimus antaa uutta tietoa äärimmäisen lyhytkalloisuuden vaikutuksista koiran terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan äärimmäinen lyhytkalloisuus lyhentää koiran elinikää huomattavasti ja altistaa koiran ylähengitysteiden ongelmille. Kennelliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota äärimmäisen lyhytkalloisten rotujen jalostukseen. Asia on otettu esiin

Englantilais-australialaisen tutkimuksen mukaan lyhytkalloisten rotujen keskimääräinen elinikä oli 8,6 vuotta ja verrokkirotujen 12,7 vuotta. Äärimmäisen lyhytkalloiset koirat olivat myös 3,5 kertaa alttiimpia ylähengitystieongelmille verrattuna verrokkirotuihin. Äärimmäisen lyhytkalloisissa roduissa ylähengitystieongelmia oli 22,0 prosentilla koirista, kun verrokkiroduilla osuus oli 9,7 %.

Tutkimus perustuu eläinlääkintäaineistoon. Siinä verrattiin kolmen äärimmäisen lyhytkalloisen rodun eli englanninbulldoggin, ranskanbulldoggin ja mopsin hengitystieongelmia verrokkirotujen eli yorkshirenterrierin, borderterrierin ja valkoisen länsiylämaanterrierin vastaaviin.

Kennelliiton uuden terveyskyselyn tulokset osoittavat, että myös Suomessa äärimmäisen lyhytkalloiset rodut kärsivät hengitystieongelmista muita koiria enemmän.

Kennelliitto: Jalostuskoiralla ei saa olla hengitysvaikeuksia

Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva jalostusstrategia linjaa, että jalostuskoiralla ei saa olla merkkejä sairaudesta tai hengitys- tai liikkumisvaikeuksista. Myös englanninbulldoggin rotumääritelmä vaatii selväsanaisesti, että koiran on kyettävä hengittämään vaikeuksitta.
Kennelliitto on myös ehdottanut lisättäväksi uuteen eläinsuojelulakiin, että jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve. Terveellä koiralla ei ole merkkejä sairauksista, vioista, anatomisista ääripiirteistä tai rakenteellisista heikkouksista, jotka alentavat hyvinvointia tai estävät normaalin, lajityypillisen elämän.

Lisäksi Kennelliitossa sovelletaan yhteispohjoismaisia, rotukohtaisia ohjeita liioiteltujen piirteiden huomioimisesta koiranäyttelyjen ulkomuotoarvostelussa. Nämä ohjeet tulee huomioida myös jalostuskoirien valinnassa.

– Jalostuskoiriksi tulee valita roduista niitä yksilöitä, jotka hengittävät normaalisti, myös liikkuessaan. Raskas hengitys on virhe, jota jalostuskoiralla ei saa olla, sanoo Kennelliiton jalostusasiantuntija Katariina Mäki.

Kennelliitto ja Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ovat yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kehittämässä lyhytkalloisille roduille kuntotestiä, jossa tutkitaan sekä koiran rakenne ja luusto että hengitystiet. Testi mittaa myös koiran yleiskuntoa. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa vain testin läpäisseitä koiria käytetään rekisteröityjen pentujen vanhempina.

Suomen Mopsikerho aloitti rodun hengitystietutkimukset yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa jo vuonna 2012. Hengitystutkimuksissa mopsien kuntoa on tutkittu muun muassa kävelytesteillä ja verikokeilla.

Hanki koira vastuulliselta kasvattajalta

Kennelliitto muistuttaa, että koira tulee hankkia vastuulliselta kasvattajalta, joka noudattaa rotuyhdistyksen ja Kennelliiton jalostusohjeita. Vastuullinen kasvattaja käyttää jalostukseen vain terveitä koiria ja kertoo avoimesti niiden terveydentilasta. Tutustu kasvattajaan ennen pennunhankintaa.

Lisätietoja:

Katariina Mäki
Jalostusasiantuntija
Suomen Kennelliitto
katariina.maki@kennelliitto.fi
Puh. (09) 8873 0228

Lue lisää:

Tutkimus englanniksi

Kennelliiton jalostusstrategia

Kennelliiton kannanotto uuteen eläinsuojelulakiin

Vastuullisen koirankasvatuksen määritelmät

Rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa (RKO)

Uutinen englanninbulldoggien kuntotestistä

Kennelliiton terveyskysely