Kohtuuhintaiset eläinlääkärin peruspalvelut tulee jatkossakin turvata kaikille eläinten omistajille eri puolilla Suomea, painottaa Suomen Kennelliitto tänään maa- ja metsätalousministeriölle antamassaan lausunnossa eläinlääkintähuoltolain luonnoksesta.

Valmisteilla olevan uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kuntien vastuuta järjestää perustasoisia eläinlääkäripalveluita täsmennettäisiin. Samalla kuntien lakisääteiset velvollisuudet järjestää eläinlääkäripalvelut seura- ja harrastuseläimille laajenisivat osalla alueista.

- Tämä on selkeä parannus nykyiseen lakiin, jonka mukaan kunnallinen eläinlääkäripalvelu muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten on järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Painotamme kuitenkin sitä, että uudistuksen myötä pitää pystyä turvaamaan eläinten omistajille mahdollisuudet saada akuuttia apua kohtuulliseen hintaan kaikkialla Suomessa, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Lausunnossaan Kennelliitto nostaa myös esille huolen julkisten eläinlääkäripalveluiden riittävistä resursseista kunnissa, jotta esitetyt palvelut pystytään toteuttamaan käytännössä.

Lakiesitysluonnoksen perusteluiden mukaan palveluiden määrittelyssä on joitain eläinkohtaisia eroja. Koska seura- ja harrastuseläimiä varten on kehittynyt hyvin monenlaisia ja myös vaativia ja kalliita hoitoja, ja niitä ollaan myös valmiita hankkimaan, on Kennelliiton mukaan tarpeen tehdä selkeät ja yksinkertaiset rajaukset julkisen puolen tuottamista palveluista ja hoidoista.

- Nämä hyvin monenlaiset ja myös hyvin vaativat ja kalliit hoidot tulee selkeästi luetella ja jättää perusterveydenhuollon ulkopuolelle. Perusterveyteen kuuluvat hoidot tulee säilyttää kunnallisena palveluna, painottaa Lehkonen.

Lakiesitysluonnoksessa koiria ei ole sisällytetty julkisten eläinlääkäripalveluluiden järjestämisvastuun piiriin synnytysavussa silloin kuin koiralle joudutaan tekemään keisarinleikkaus. Nautojen, lampaiden, vuohien ja kissojen keisarinleikkaukset sen sijaan kuuluvat julkisten eläinlääkäripalveluiden synnytysavun piiriin. Lehkosen mukaan tämä on selkeä puute.

- Mielestämme ei ole perusteltua rajata koirien keisarinleikkausta esitetyn mukaisesti. Koiran keisarinleikkaus ei eroa kissan vastaavasta keisarinleikkauksesta niin suurelta osin, että se olisi tarpeen rajata ulkopuolelle. Yleensä näiden keisarinleikkausten tarve koirille tulee yllättäen ja useimmiten tilanteessa, jossa on jo kiire pelastaa pennut ja emä. Yleisen eläinten terveyden ja hengen suojelemisen vuoksi myös koira tulee sisällyttää tähän lainkohtaan.

Lausunnon kokonaisuudessaan voi lukea täältä:

 

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188