Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri, johon kaikkien elossa olevien koirien tunniste- ja haltijatiedot on ilmoitettava viimeistään vuoden loppuun mennessä. Suomen Kennelliitto painottaa sitä, että koirien tietojen ilmoittamisen rekisteriin tulee olla koirien omistajille edullista ja helppoa, jotta mahdollisimman moni koiranomistaja ilmoittaa koiransa rekisteriin.

Viranomaisrekisterin on tarkoitus ehkäistä pentutehtailua ja helpottaa löytökoirien tunnistamista. Rekisterin kautta pyritään myös ehkäisemään eläinsairauksia ja koirista ihmisiin tarttuvia tauteja.

Tilastokeskus on arvioinut kuluttajatutkimuksensa pohjalta vuonna 2018, että Suomessa on noin 700 000 koiraa. Näistä yli puoli miljoonaa on Kennelliiton rekisterissä. Uusi viranomaisrekisteri on herättänyt keskustelua etenkin koirankasvattajien piirissä.

- Olemme huolissamme siitä, että jos koiranomistajat kokevat koiran rekisteröinnin Ruokavirastoon hintavaksi ja hankalaksi, ei viranomaisrekisteriin ilmoiteta koiria, eikä rekisteri tällöin palvele alkuperäistä tarkoitustaan, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Uusi rekisteri voi tuoda koirankasvattajille merkittäviä lisämaksuja, kun kasvattaja pentujen ensimmäisenä haltijana ilmoittaa pentueensa tiedot sekä Kennelliiton rekisteriin että Ruokaviraston rekisteriin ennen kuin pennut siirtyvät uusille omistajilleen tai haltijoilleen.

Seuraamukset siitä, ettei koiria ilmoiteta Ruokaviraston rekisteriin, ovat käytännössä niin vähäiset, että kynnyksen koiran ilmoittamiseen rekisteriin tulisi olla hyvin matala.

Ruotsissa koiran rekisteröinti vastaavaan rekisteriin ei ole kallista

Ruokaviraston koirarekisterin rekisteröintimaksujen hinnoista tullaan säätämään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella ennen tämän vuoden loppua. Kennelliiton näkemyksen mukaan koirarekisterin maksujen hintataso voisi noudattaa naapurimaa Ruotsin käytäntöjä.

Ruotsissa koiran ilmoittaminen Jordbruksverketin ylläpitämään koirarekisteriin maksaa 40 kruunua, jos käyttää sähköistä maksupalvelua, 80 kruunua, jos maksaa laskulla, ja 160 kruunua, jos tekee ilmoituksen paperilomakkeella. Yksi kruunu vastaa noin 0,092 euroa.

Kennelliiton koirarekisteri on merkittävä tietovarasto koirien jalostuksen tueksi

Kennelliiton rekisterissä on yli puolen miljoonan elossa olevan koiran tunnistetiedot, kasvattaja- ja omistajatiedot ja sukutaulut. Rekisterissä on valtava määrä koirien terveystutkimus-, koe- ja kilpailu- ja näyttelytulostietoa sekä tietoa muun muassa koirien luonteen arvioinneista sekä koirille tehdyistä geenitesteistä. Rekisterin tietoja voi selata verkossa kaikille avoimen Jalostustietojärjestelmän kautta.

Kennelliiton rekisterissä näkyvät lisäksi koirien jalostuskiellot, jollaisen koira voi saada esimerkiksi siksi, että se on saanut terveystutkimuksissa liian huonot tulokset tai sillä on liian paljon jälkeläisiä.

Kaikkiaan rekisterissä on tietoa yli 2,1 miljoonasta koirasta. Kennelliiton rekisterin tieto on arvokasta etenkin koirakasvattajille ja rotuyhdistyksille, tieteelliseen tutkimukseen, sekä kaikille niille, jotka ovat hankkimassa koiraa. Suurin osa tiedoista on avoimesti nähtävissä verkossa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Kennelliiton rekisterissä olevat tiedot ovat Euroopan tietosuojalainsäädännön alaista tietoa. Koirien kasvattajien ja omistajien tiedot näkyvät Jalostustietojärjestelmässä, jos niiden julkaisemiseen on annettu lupa. Koiran omistajia ja haltijoita yksilöiviä tietoja voi siirtää toiseen rekisteriin vain henkilön omalla luvalla.

Rajapintayhteistyöllä voitaisiin helpottaa Kennelliittoon rekisteröityjen koirien tietojen ilmoittamista Ruokaviraston rekisteriin

Kennelliittoon rekisteröityjen koirien haltijoita helpottaisi se, jos he voisivat ilmoittaa koiransa tiedot Ruokaviraston rekisteriin suoraan Kennelliiton järjestelmien kautta. Asiointi olisi helppoa Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta, jota hyödyntävät koiranomistajien lisäksi eläinlääkärit ja DNA-laboratoriot.

Ruokaviraston koirarekisterin teknisessä rakenteessa on huomioitu, että tulevaisuudessa voidaan antaa Kennelliitolle ja muille soveltuville toimijoille mahdollisuus lähettää tietoja rajapinnan kautta viranomaisrekisteriin. Jos tämä toteutuu, Kennelliiton tavoitteena on mahdollistaa jäsentensä asiointi Kennelliiton omien järjestelmien kautta. Kennelliitto voi kehittää toimintojaan Ruokaviraston koirarekisterin rajapinnan vaatimusten mukaisiksi.

Ruokaviraston rekisteriin ei ilmoiteta koiran kennelnimeä sisältävää nimeä, vaan kutsumanimi. Kennelliitto on valmis kehittämään rajapintayhteystyötä Ruokaviraston kanssa ja muokkaamaan omaa rekisteriään niin, että se voisi sisältää myös tiedon koiran kutsumanimestä. Tämä ilmoitetaan Ruokaviraston rekisteriin koiran niin sanotun kennelnimen sijasta, jolla koira taas ilmoitetaan Kennelliiton rotukoirarekisteriin. Mahdollisuuksien mukaan Kennelliitto on valmis muokkaamaan rekisteriään muutoinkin, mutta tämä ei saa aiheuttaa liitolle kohtuuttomia lisäkustannuksia.


Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton Koiranet-työryhmän puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271