Kennelliitto voi lähettää sähköpostilla ilmoituksen jäsenmaksun muodostumisesta jäsenyhdistyksen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka yhdistys on ilmoittanut Kennelliiton rekisteriin.

Jäsenyhdistyksiä ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, rotuyhdistykset, harrastusyhdistykset ja rotukerhot.

Jäsenyhdistysten jäsenmaksukaudet vaihtelevat, eli kaikilla ei ole kalenterivuosi jäsenmaksukautena. Jäsenmaksu muodostuu rekisteriin yhdistyksen jäsenmaksukauden mukaisesti, esim. 1.3.2023. Sähköposti-ilmoitus lähtee kullekin yhdistykselle yksilöllisesti sinä ajankohtana.

Mikäli yhdistyksenne haluaa sähköposti-ilmoituksen jäsenmaksusta, yhdistyksen Omakoiran perustiedot -osiossa voi laittaa valinnan ilmoituksen lähettämisestä päälle.

Kennelliitto lähettää jäsenmaksulaskut postitse.

Esimerkkikuva Omakoiran Yhdistystiedot -valikosta, jossa esim. yhdistyksen sihteeri voi laittaa päälle automaattisen sähköposti-ilmoituksen jäsenmaksusta:

yhdistyksen perustiedot omakoirassa