Uuden sydänohjeen mukaisten sydäntutkimusten tallennus Kennelliiton koirarekisteriin on alkanut. Nyt myös lähetteen viralliseen sydäntutkimukseen voi tilata sähköisesti ennen eläinlääkärille menoa. Eläinlääkäri tallentaa sydäntutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä, jolloin koiran tulos tulee heti näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmä&

Sähköisen lähetteen myötä koiran omistajan ei enää tarvitse täyttää eläinlääkäriasemalla erillistä tutkimuslomaketta. Sydänlausunnot pyritään jatkossa vastaanottamaan pääsääntöisesti sähköisinä. Sähköisen lähetteen on jo voinut aikaisemmin tilata polvi-, syringomyelia-, lonkka- ja kyynärtutkimuksiin.

Lähetteen tilaaminen

Lähete viralliseen sydäntutkimukseen tilataan sähköisesti etukäteen ennen eläinlääkärille menoa. Lähete on maksullinen. Lähetteen tilatessaan koiranomistaja antaa luvan terveystulosten julkaisuun ja halutessaan omien yhteystietojensa välittämiseen eläinlääkäriasemille.

Kennelliiton jäsenet voivat tilata lähetteen Omakoira-palvelun kautta. Muut kuin Kennelliiton jäsenet voivat tilata lähetteen tätä kautta.

Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman valintaa. Tutkimusaika sydänlausunto-oikeudet omaavalle eläinlääkärille kannattaa kuitenkin varata ennen sähköisen lähetteen tilaamista.

Tällä hetkellä sähköisen lähetteen voi tehdä vain Kennelliiton tietokannasta löytyvälle koiralle.

Lähetteiden hinnat näkee hinnastosta.

Lausunnon saaminen ja näkyminen jalostustietojärjestelmässä

Eläinlääkärin antama sydänlausunto tallentuu suoraan sydäntutkimuksen yhteydessä Kennelliiton tietokantaan. Jos lähete on tilattu ja maksettu etukäteen, tutkimuksen tulos näkyy heti jalostustietojärjestelmässä.

Eläinlääkäri voi täyttää sydänlausunnon myös ilman etukäteen tehtyä lähetettä. Tällöin omistaja saa lähetelaskun jälkikäteen ja lausunto näkyy jalostustietojärjestelmässä, kun maksu on kirjautunut Kennelliittoon.

Eläinlääkäri tulostaa lausunnon asiakkaalle heti tutkimuksen valmistuttua. Kennelliiton jäsenet voivat lisäksi tulostaa lausunnon koska tahansa Omakoira-palvelun kautta.

Tarkempaa tietoa sydäntutkimuksesta sekä tulosten näkymisestä jalostustietojärjestelmässä voit lukea täältä.

PEVISA-ohjelmat ja sydäntulosten voimassaolo

Paperilla tulleita sydänlausuntoja päästiin tallentamaan 5.10. Ensimmäisinä tallennetaan niiden rotujen lausunnot, joilla sydäntutkimus sisältyy PEVISA-ohjelmaan. Kertyneiden lausuntojen tallennus pyritään saamaan valmiiksi lokakuun aikana.

Ohjelmallinen PEVISA-tarkastus pentueen rekisteröinnin yhteydessä otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä, kun kaikki Kennelliittoon kertyneet sydänlausunnot on tallennettu. Tämän jälkeen tehdyissä pentueilmoituksissa ohjelma tarkistaa PEVISA-ehtojen täyttymisen automaattisesti.

PEVISA-ohjelmissa noudatetaan koiran voimassa olevaa tutkimustulosta. Jos koiran todetaan auskultaatiotutkimuksessa osoittavan merkkejä sydänsairaudesta, jää tulos voimaan, ellei sitä muuteta ultraäänitutkimuksen perusteella. Ultraäänituloksista voimassa on aina viimeisin.

Lue mitä sydäntutkimuksella tutkitaan
Uusi 1.6.2015 voimaan tullut sydänohje
Tietoa Omakoira-palvelusta ja ohjeet sen käyttöön

Lisätietoja eläinlääkärille sähköisistä sydänlähetteistä ja -lausunnoista

Lisätietoja sydäntutkimuksesta:
jalostusposti@kennelliitto.fi

Lisätietoja sähköisistä lähetteistä:
omakoira@kennelliitto.fi