Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 6.10.2022, että Kennelliitto hyväksyy jatkossa yhdistysten toimittamat asiakirjat, jotka on allekirjoitettu käyttäen sähköistä allekirjoitusta.

Käytäntö otetaan käyttöön koko Kennelliiton toimiston laajuisesti hallituksen päätöspäivästä lukien.

Kennelliiton hallitus päätti myös, että Visma Sign-verkkolomakkeiden käyttöönotto aloitetaan Kennelliitossa syksyn 2022 aikana asteittain.