Vuoden 2024 alusta voimaan tulevan uuden eläinten hyvinvointilain (693/2023) myötä astuu voimaan uusia säännöksiä ja osittain muuttuvia säännöksiä.

Ruokaviraston verkkosivuille on koottu uuden eläinten hyvinvointilain tuomia keskeisiä muutoksia, jotka vaativat toimia eläintenpitäjiltä ja eläinten parissa työskenteleviltä. Ruokavirasto päivittää sivua vuoden 2023 aikana.

Jatkuva vedensaannin vaatimus

1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain myötä kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla on oltava pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä.

Säännöksessä ei ole siirtymäaikaa, joten säännöksessä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien eläinten vedensaanti tulee turvata niiden pysyvissä pitopaikoissa heti vuoden 2024 alusta alkaen.

Lisää tietoa jatkuvan vedensaannin vaatimuksesta löytyy täältä ja täältä.

Käsittelyn mahdollistavat ja erilliset sairastilat

1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain myötä eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Säännös koskee myös harraste- ja lemmikkieläimiä.

Ruokavirasto ohjeistaa, että sairaille tai vahingoittuneille koirille tulee olla varattu rauhallinen ja olosuhteiltaan sopiva paikka, jossa se voi levätä ja toipua tarvittaessa ilman, että toiset koirat häiritsevät sitä. Ulkokoirat voi olla tarpeen ottaa sisätiloihin tai muuhun asianmukaiseen paikkaan esimerkiksi tapauksissa, jolloin koiralla on pidettävä kauluria, joka estää sen pääsyn koppiin.

Säännöksessä ei ole siirtymäaikaa, joten kaikissa eläinten pysyvissä pitopaikoissa tulee olla käsittelyn mahdollistavat tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten heti vuoden 2024 alusta alkaen.

Lisää tietoa käsittelyn mahdollistavista tiloista ja erillisistä sairastiloista löytyy täältä ja täältä.

 

Voit tutustua eläinten hyvinvointilakiin täällä.