Kansainvälisen kennelunioni FCI:n hallitus on päättänyt, että koronapandemiatilanteen vuoksi käyttöön otettu poikkeusmenettely kansainvälisten muotovalionarvojen C.I.B ja C.I.E saamisessa päättyy 31.12.2022.

Vuonna 2023 palataan entiseen käytäntöön kansainvälisten muotovalionarvojen suhteen. Kansainvälisen muotovalionarvon C.I.B (jos rodulla ei ole käyttökoevaatimusta) tai kansainvälisen näyttelyvalionarvon C.I.E (jos rodulla on käyttökoevaatimus) voi saada, jos koiralla on neljä kansainvälistä sertifikaattia eli Cacibia kolmesta eri maasta kolmelta eri tuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen Cacibin välillä on oltava yksi vuosi ja yksi päivä.

Kansainvälisen muotovalionarvon C.I.B rodulle, jolla käyttökoevaatimus, voi saada, jos koiralla on kaksi Cacibia kahdesta eri maasta kahdelta eri tuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen Cacibin välillä on oltava yksi vuosi ja yksi päivä. Lisäksi koiralla on oltava rodulta vaadittava käyttökoetulos.

Samalla poistuvat myös muut FCI:n vuosien 2020 ja 2021 aikana koronapandemiatilanteen vuoksi käyttöön otetut poikkeusmenettelyt.

 

Lisätiedot:

valiot@kennelliitto.fi