Pohjoismaisen Kennelunioni PKU:n työvaliokunta kokoontui 29. maaliskuuta Reykjavikissa Islannissa. Samassa yhteydessä järjestettiin myös näyttelytoimikuntien ja toiminnanjohtajien assistenttien tapaaminen.

Puheenjohtajamaa Islannin vetämän työvaliokunnan kokouksen asialista oli pitkä. Se aloitettiin sopimalla Pohjoismaisten näyttelyiden ja kilpailujen vuorottelut tuleviksi vuosiksi. Samoin listattiin puheenjohtajuuskaudet. Suomen seuraava vuoro asettuu vuosille 2034–2037.

Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen järjestämisohjeiden ja kulujen jakaminen oli jälleen kokouksen listalla. Nyt asia jätettiin toiminnanjohtajien selvitettäväksi PKU:n työvaliokunnan seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kokouksessa hyväksyttiin rally-tokon pohjoismaisten mestaruuskilpailujen päivitetyt säännöt. Seuraavassa kokouksessa tullaan käsittelemään tottelevaisuuden pohjoismaisten mestaruuskilpailujen sääntöjen päivitystä.

Rotujen kasvatuskiellot Norjassa tuodaan FCI:n Euroopan osaston yleiskokoukseen

Kokouksessa käytiin pitkä keskustelu Norjan Kennelliiton oikeustaistelusta englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlesinspanielien kasvattamisen kieltämisestä. Se viedään asiana myös kansainvälisen kennelunioni FCI:n Euroopan osaston yleiskokoukseen Pariisissa 25.4.2022. Norjalaiset valittavat Oslon käräjäoikeuden päätöksestä ylempään oikeusasteeseen.

Suomen kantaa odotettiin samojedien käyttökoekysymykseen. Käytännössä sillä ei ole enää merkitystä, koska FCI on päättänyt jo, että rodulle ei tule muotovalionarvon saamisen edellytykseksi käyttökoetta. Näissä olosuhteissa ei myöskään ole kannatettavaa siirtää samojedia venäläiseksi roduksi, kuten FCI:lle on esitetty. Suomen Kennelliiton kannanotto lähetetään PKU:lle, kun Kennelliitto on saanut Suomen Samojediyhdistyksen vuosikokouksen kannanoton.

Suomi puolestaan haluaa tietää, miten Pohjoismaisessa Kennelunionissa suhtaudutaan moniväristen villakoirien rekisteröinteihin.  Muiden Pohjoismaiden käytännöt kerätään Suomen Kennelliitolle PKU:n syksyn kokokseen mennessä.

Myös roturisteytysasiat olivat esillä kokouksessa. Muut Pohjoismaat halusivat kuulla Suomen kokemuksista roturisteytysprojekteista. Ruotsin Kennelliiton edustajat halusivat keskustella siitä, voiko pieniamerikanpaimenkoiran risteyttää australianpaimenkoiran kanssa.

Seuraava kokous on Tukholmassa

PKU:n työvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran Tukholmassa 12-13.10.2022. Samassa yhteydessä on kennelliittojen juristien kokous, jossa käsitellään muun muassa uudistuvaa eläinten hyvinvointilainsäädäntöä eri Pohjoismaissa. Vuonna 2023 työvaliokunta kokoontuu 28–29.3. Kööpenhaminassa ja 14–15.11. Oslossa.

Suomea kokouksessa edustivat Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen, hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen.

Uutista on täydennetty 5.4.2022: Lisätty maininta siitä, että Suomen Kennelliitto tulee lähettämään PKU:lle kannanoton samojedien käyttökoekysymykseen saatuaan Suomen Samojediyhdistyksen vuosikokouksen kannanoton.