Kennelliitto on avannut Koiranetin näyttelyjärjestelmän erikoisnäyttelyiden näyttelytoimikuntien käyttöön vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2018 lähes 60 erikoisnäyttelyä hyödynsi tämän mahdollisuuden. Myös muutamia ryhmänäyttelyitä on tehty omatoimisesti pilottimallina ja vuonna 2019 omatoimisia ryhmänäyttelyitä on jo toista kymmentä.

Näyttelyitä Kennelliitolta anoessaan näyttelytoimikunnat voivat anoa lupaa käyttää näyttelyjärjestelmää. Tällöin näyttelytoimikunta asettaa näyttelyn ilmoittautumisajat ja ilmoittautumismaksut järjestelmään ja täyttää järjestelmään tuomarilistan. Toimikunta ottaa vastaan näyttelyilmoitukset, kokoaa tiedot näyttelyyn ilmoittautuneista koirista, laatii näyttelyn aikataulut ja lähettää ilmoittautumistiedot näytteilleasettajille. Palvelua voi hyödyntää edelleen myös siten, että esimerkiksi näyttelyluettelon taiton ja näyttelyn aikataulukirjeen pystyy teettämään järjestelmästä saatavien tietojen pohjalta vaikka paikallisessa kirjapainossa.

Järjestelmän käyttöönottaminen edellyttää sitä, että näyttelyn tulostiedot viedään kehistä reaaliaikaisesti tulostallennusjärjestelmään.

- Tämä voi olla hyvä mahdollisuus näyttelytoimikunnille, jotka haluavat säästää näyttelyn järjestämiskustannuksissa ja tehdä itsenäisesti näyttelynsä elvyttäen näin jopa talkoohenkeä, sanoo näyttelysihteeri Maarika Wallenius Kennelliitosta.

Tätä mahdollisuutta voivat hyödyntää myös ne näyttelytoimikunnat, jotka ovat jo anoneet erikois-, ryhmä- ja pentunäyttelynsä. Omatoimikäytön tieto tulee ehtiä Koiramme-lehden ilmoitukseen, jotta näyttely voi hyödyntää mahdollisuuden. Tästä voi sopia ottamalla yhteyttä Maarika Walleniukseen. Lupa näyttelyjärjestelmän käyttöön maksaa erikoisnäyttelyiltä 30 euroa ja pentu- ja ryhmänäyttelyiltä 60 euroa. Se laskutetaan, kun hyväksytyn näyttelyn näyttelytoimikunta ilmoittaa haluavansa ottaa näyttelyjärjestelmän käyttöön.

Kun Kennelliitto on myöntänyt näyttelytoimikunnalle luvan näyttelyjärjestelmän käyttöön, välitetään tieto Showlinkiin, joka on yhteydessä näyttelytoimikunnan yhteyshenkilöön, ja avaa tälle yhteydet näyttelyjärjestelmään ja lähettää ohjeet järjestelmän käytöstä. Yhteyshenkilön on oltava Kennelliiton jäsen.

- Showlinkin henkilökunta auttaa ja neuvoo tarvittaessa näyttelyjärjestelmän käytössä, lupaa toimitusjohtaja Johanna Tuomi.

Kun näyttely tehdään Koiranetin näyttelyjärjestelmässä, voidaan kehissä toteuttaa arvostelut sähköisesti. Toimikunnan tulee järjestää kehiin esimerkiksi kannettavat tietokoneet arvostelujen kirjoittamista varten. Tällöin ei tarvita paperisia arvostelulomakkeita ja se on suoraa säästöä toimikunnalle.

Myös Showlink-mobiilisovelluksen mobiililuettelo on kaikkien niiden näyttelyiden käytettävissä, jotka on toteutettu näyttelyjärjestelmässä. Mobiililuettelo on toimikunnille itsessään maksuton ja jokaisesta ostetusta luettelosta toimikunta saa tuloa.

Muistilistaa erikoisnäyttelyiden järjestäjille

Näyttelytoimikunta anoo Kennelliitolta luvan näyttelyn järjestämiseksi sähköisellä lomakkeella Omakoira-palvelun tapahtumatietojärjestelmän kautta. Näyttelyanomus lähetetään puollettavaksi sille kennelpiirille, jonka alueella näyttely on tarkoitus järjestää. Hakemus on toimitettava kennelpiirille viimeistään 15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisajankohtaa. Kennelpiirit tiedottavat tarkemmin näyttelyiden hakemisen ajankohdista muun muassa omilla verkkosivuillaan.

Näyttelytoimikunnassa tulee olla riittävästi osaamista näyttelyn järjestämiseen. Toimikunnassa tulee olla puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi ainakin varapuheenjohtaja, järjestelypäällikkö, toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri.  Näyttelyn sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija tai ulkomuototuomari. Tiedot näyttelytoimikunnan jäsenten muutoksista on ilmoitettava Kennelliitolle.

Näyttelyn järjestämisessä on otettava huomioon mahdolliset tapahtuman järjestämiseksi tarvittavat luvat. Niistä saa parhaiten tietoa järjestämispaikan kunnalta.

Lisätietoja
Maarika Wallenius
näyttelysihteeri
maarika.wallenius@kennelliitto.fi
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
puh. (09) 8873 0220