Tarkennus venäläisiä ja valkovenäläisiä koiria koskevaan rekisteröintipäätökseen

Kennelliiton hallitus tarkensi kokouksessaan 1.2.2024 marraskuussa 2023 tekemäänsä päätöstä koskien venäläisten ja valkovenäläisten koirien rekisteröintiä. 

Kennelliiton hallituksen päätös Venäjältä tai Valko-Venäjältä tuotujen koirien rekisteröinnin keskeyttämiseen tehtiin alun perin 4.3.2022. Maaliskuussa 2022 tehdyn päätöksen mukaan Venäjältä tai Valko-Venäjältä tuotuja koiria ei enää rekisteröidä Suomeen 15.3.2022 jälkeen. Päätöksen taustalla on Ukrainassa käynnissä oleva sota. 4.3.2022 tehtyä päätöstä tarkennettiin hallituksen kokouksessa 25.11.2022. Päätöksen tarkennuksen mukaan koirat, joiden RKF- tai Valko-Venäjän export pedigree on myönnetty ennen 15.3.2022, ja koira on sen jälkeen rekisteröity toiseen FCI-maahan, voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliiton rekisteriin tuontikoirana. 

Hallitus tarkensi 24.11.2023 (16/23) tekemäänsä päätöstä niin, että toiseen FCI:n jäsenmaahan rekisteröity venäläinen tai valkovenäläinen koira voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliittoon, vaikka sen alkuperäinen export pedigree olisi kirjattu 15.3.2022 jälkeen.

Hallituksen marraskuun kokouksessa tekemä päätös koski vain venäläisten koirien rekisteröintiä. Helmikuun kokouksessa tehty tarkennus laajensi päätöksen koskemaan myös valkovenäläisten koirien rekisteröintiä. 

Esitykset edustusjoukkueista tehdään Kennelliitolle aina vähintään kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä

Päivitetty Kennelliiton toimintaohje edustusjoukkueille esitettiin Kennelliiton hallitukselle kokouksessa 1.2.2024. Päivitetty ohje tuli voimaan 1.1.2024. 

Joukkue-esitykset tehdään aina ennen joukkueen ilmoittamista tapahtumaan, siten että esitys joukkueesta on toimitettu Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Päivitetty toimintaohje edustusjoukkueille löytyy täältä.

Täydennyksiä Kennelliiton toimikuntiin ja työryhmiin

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 1.2.2024 täydennyksiä toimikuntien ja työryhmien jäseniin.

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaan nimettiin Leila Stenlund, Kirsi Tevalin, Pirjo Peltonen ja Pasi Soininen. Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kaikki jäsenet löytyvät täältä.

Kasvattajatoimikunta
Kennelliiton kasvattajatoimikuntaan nimettiin Hanna Kukkola. Kasvattajatoimikunnan kaikki jäsenet löytyvät täältä.

Jalostustieteellinen toimikunta

Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan nimettiin Tuire Kaimio. Jalostustieteellisen toimikunnan kaikki jäsenet löytyvät täältä.

Kaveri- ja lukukoiratyöryhmä

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratyöryhmään nimettiin Annika Vesterback ja Katja Savonen. Kaveri- ja lukukoiratyöryhmän kaikki jäsenet löytyvät täältä.

Uusi aluekouluttaja Lapin kennelpiiriin

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 1.2.2024 nimetä Eila Metsävainion aluekouluttajaksi Lapin kennelpiiriin. Lapin kennelpiirin hallitus esitti Eila Metsävainiota kennelpiirin aluekouluttajaksi. 

Kennelpiirien aluekouluttajat löytyvät täältä.

Uudet kaikkien rotujen tuomarit

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 1.2.2024 Jouko Leiviskän ja Veli-Pekka Kumpumäen kaikkien rotujen ulkomuototuomareiksi. 

Lisätietoa kaikkien rotujen ulkomuototuomareiden vaatimuksista löytyy Ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeista.

Neljä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaista rotua siirtyy Akita ry:n alaisuuteen

Akita ry (rotuyhdistys) on anonut Suomen Seurakoirayhdistys ry:ltä (rotujärjestö) alla olevien rotujen edustusta.

Suomen Seurakoirayhdistys ry on päättänyt kokouksessaan 13.12.2023 hyväksyä seuraavien rotujen edustamisoikeuden siirron Akita ry:lle:

  • Hokkaidonkoira
  • Kainkoira
  • Kishunkoira
  • Shikokunkoira

Kennelliiton hallitus vahvisti kokouksessaan 1.2.2024 näiden neljän rodun edustajaksi Akita ry:n.

Uudet jäsenyhdistykset

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 1.2.2024 Suomen Kennelliiton jäseniksi seuraavat jäsenyyttä anoneet yhdistykset:

Kennelliiton uudet paikalliset jäsenyhdistykset

Metsästysyhdistys Hiisi ry, Lohja, Uudenmaan kennelpiiri

Keski-Suomen Samojedistit ry, Jyväskylä, Keski-Suomen kennelpiiri

 

Kennelliiton uudet valtakunnalliset jäsenyhdistykset

Suomen Volpino Italiano ry, Tampere, Pohjois-Hämeen kennelpiiri