Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 28.3.2021 nimennyt kaksi henkilöä metsästyskoirarotuja edustavan työryhmän jäseniksi. Jäseniksi nimettiin Toivo Kangas ja Timo Nurmiluoto.