Lyhytkuonoisille koiraroduille tarkoitetun kävelytestin yhteydessä kaikille avoimeen jalostustietojärjestelmään tullaan 1.1.2021 alkaen merkitsemään kävelytestituloksen lisäksi koiran kliininen BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome) -aste. Tuloksen merkitsee kävelytestiä valvova eläinlääkäri.

Kävelytesti on ollut käytössä vuodesta 2017 alkaen. Kävelytestejä järjestävät rotujärjestöt ja -yhdistykset Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Myös yksittäisiä koiria voi käydä testauttamassa kävelytestin valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona.

Koiran BOAS-asteen määrittämiseksi eläinlääkäri tarkkailee koiran yleistilaa ja ylähengitysäänten voimakkuutta koko kävelytestin ajan. Koiran BOAS-oireiden aste asteikolla 0-3 merkitään kävelytestilomakkeeseen ja 1.1.2021 alkaen myös jalostustietojärjestelmään.

Aiemmin saadun BOAS-tuloksen kirjaaminen jalostustietojärjestelmään tulee mahdolliseksi kevään 2021 aikana, kun koiran omistaja toimittaa Kennelliittoon kävelytestilomakkeen, johon tulos on merkitty. Tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Tietoa kävelytestistä ja BOAS-asteen arvioinnista löytyy täältä. Lisätietoja saa myös osoitteesta terveystulokset@kennelliitto.fi.