Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.5.2022 röntgenlausujien päivitetyt luusto-ohjeet. Päivitys koskee seuraavia ohjeita:

  • Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje) Päivitetty ohje löytyy täältä.
  • Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje) Päivitetty ohje löytyy täältä.
  • Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje) Päivitetty ohje löytyy täältä.
  • Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta (olkanivelen osteokondroosiohje) Päivitetty ohje löytyy täältä.
  • Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Selkäohje) Päivitetty ohje löytyy täältä.

Ohjeiden sisältöihin ei tehty suuria muutoksia. Valitusmenettelyn ohjeita tarkennettiin. Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 1.1.2023.