Rotujärjestöjen ja -yhdistysten, joiden alaisilla roduilla on osallistumisoikeus luolakoirarotujen taipumuskokeisiin, edustajat  kokoontuivat 12. joulukuuta neuvotteluun Suomen Kennelliiton toimistolle keskustelemaan vaihtoehtoisista menetelmistä luolakoirarotujen taipumuskokeissa.

Neuvottelutilaisuus järjestettiin, sillä rotujärjestöjen ja -yhdistysten kanssa haluttiin keskustella mahdollisuudesta testata luolakoirarotujen taipumuskokeiden järjestämisessä rinnakkaismalleja, kuten esimerkiksi robotiikan käyttöä. 

Neuvottelussa keskusteltiin, miten koiran taipumuksia voidaan testata jalostuksen tueksi. Sovittiin, että tulevaisuudessa testataan ja kerätään tietoa robottieläimen käytöstä luolakoiratoiminnassa. Asiaan palataan uudessa tapaamisessa helmikuun 2024 alkupuolella.

Kennelliiton alaisten kokeiden ja kilpailujen säännöistä päättävä Kennelliiton valtuusto päätti kokouksessaan 26.11.2023, että luolakoirarotujen taipumuskokeet voidaan aloittaa uusilla säännöillä 1.6.2024 alkaen. Uusissa säännöissä koiran ja ketun kontakti ei ole enää missään olosuhteissa mahdollista. Ennen tätä päivämäärää luolakoirien taipumuskokeita ei saa järjestää. 

Neuvottelussa oli mukana edustajia yhdeksästä rotujärjestöstä ja -yhdistyksestä, joiden roduilla on oikeus osallistua luolakoirarotujen taipumuskokeisiin. Puheenjohtajana neuvottelussa oli Kennelliiton  toiminnanjohtaja Markku Mähönen

Lisätiedot

Kennelliiton toiminnanjohtaja
Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
puh. 09 887 300