Janakkalassa ja Salossa syyskuussa todettujen lintuinfluenssatapausten vuoksi Ruokavirasto toivoo koiraharrastajilta yhteistyötä lintuinfluenssan torjunnassa.

Ruokavirasto julkaisi 29.9.2021 tiedotteen, jossa kerrotaan, että luontoon lasketuissa fasaaneissa on todettu lintuinfluenssaa Janakkalassa. Runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi vastaavasti kuin 25.9.2021 Salossa todetun taudinpurkauksen ympärille.

Ruokavirasto suosittelee, ettei metsästyskoirien koulutuksia tai kokeita järjestettäisi nyt alueilla, joissa on luontoon laskettuja riistalintuja tai riistalintujen tarhausta. Lintuinfluenssa voi levitä alueilta toisille myös epäsuorassa kontaktissa. Tämän lisäksi tartuntavyöhykkeillä on lintujen metsästys kielletty. Tämä koskee myös kokeita, joissa lintuja pudotetaan. Tarkempaa tietoa löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Ruokavirasto on pyytänyt Kennelliiton apua taudin leviämisen estämiseksi ja riistatarhauksen suojaamiseksi.

Ruokaviraston kanssa käydyn keskustelun perusteella Kennelliitto suosittelee, etteivät liiton jäsenyhdistykset  järjestäisi koulutuksia tai kokeita, joissa käytetään luontoon laskettuja riistalintuja tai tarhataan riistalintuja. Tämä suositus koskee tässä vaiheessa seuraavia kennelpiirejä: Satakunnan kennelpiiri, Etelä-Hämeen kennelpiiri, Salpausselän kennelpiiri, Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Uudenmaan kennelpiiri, Kymenläänin kennelpiiri, Suur-Savon kennelpiiri, Pohjois-Karjalan kennelpiiri, Varsinais-Suomen kennelpiiri ja Helsingin seudun kennelpiiri.

Muualla Suomessa lintuja ei tulisi siirtää koealueen ulkopuolelle eli ottaa mukaan kokeesta tai koulutustilaisuudesta. Kokeisiin osallistuvan tulisi pitää vähintään kahden viikon varoaika ennen osallistumista kokeisiin tai koulutuksiin lintujen kanssa muualla. Jos kokeisiin osallistuja harjoittaa lintujen tarhausta tai muuten pitää lintuja, tulisi hänen välttää osallistumista muualla järjestettäviin kokeisiin.

Tämä suositus koskee seuraavia koemuotoja: KAKE, KAER, KAER vesi- ja jälkityö, SPME, SPA, NOU, NOME-A, NOME-B ja NOWT, mikäli näissä käytetään tarhattuja riistalintuja.

Lisätiedot

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä-sihteeri
Hannu Liedes
hannu.liedes@kennelliitto.fi
puh.
050 372 2345

Ruokaviraston Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön ylitarkastaja
Hanna Lounela
hanna.lounela@ruokavirasto.fi
puh. 050 4060 125