Kaikkien koirien tunniste- ja haltijatiedot on ilmoitettava 1.1.2023 alkaen Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin. Siirtymäaika ennen 1.1.2023 syntyneille koirille on 31.12.2023 saakka. Tälle sivulle on koottu vastauksia rekisteristä kysyttyihin kysymyksiin.

Tarkempaa tietoa Ruokaviraston rekisteristä ja siitä, miten koirat ilmoitetaan tähän rekisteriin, saa Ruokaviraston verkkosivuilta.

Jos koira on rekisteröity jo Kennelliittoon, pitääkö se ilmoittaa myös Ruokaviraston rekisteriin?

Kennelliiton rekisteri ei ole viranomaisrekisteri. Ruokaviraston rekisteri pohjautuu lakiin eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä asetukseen koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteristä. Näissä säädöksissä Ruokavirasto on määritelty ylläpitämään koirarekisteriä.

Ruokaviraston ja Kennelliiton rekistereissä olevat tiedot eivät ole aivan samat, eivätkä aivan samanlaisessa muodossa. Esimerkiksi koiran kennelnimeä ei ilmoiteta Ruokaviraston rekisteriin, ainoastaan kutsumanimi.

Koiran haltija ilmoittaa koiran Ruokaviraston rekisteriin ja maksaa rekisteröintimaksun. Oman haltijatietonsa lisäksi hän ilmoittaa koiran mikrosirun tunnistuskoodin, sirun asettajan nimen ja osoitteen sekä sirun asettamispäivämäärän, koiran syntymäajan tai arvion siitä, ja koiran syntymämaan, jos se ei ole Suomi. Lisäksi rekisteriin merkitään koiran nimi, koiran rotu, tai sen puuttuessa tiedot koiran tuntomerkeistä, sekä koiran sukupuoli ja väri.

Miksei koiran tietoja voi siirtää suoraan Kennelliiton rekisteristä Ruokaviraston rekisteriin?

Kennelliiton rekisterissä olevat tiedot ovat Euroopan tietosuojalainsäädännön alaista tietoa. Koiran omistajia ja haltijoita yksilöiviä tietoja voi siirtää toiseen rekisteriin vain omistajan tai haltijan luvalla.

Ruokaviraston koirarekisterin teknisessä rakenteessa on huomioitu, että tulevaisuudessa voidaan antaa  Kennelliitolle ja muille soveltuville toimijoille mahdollisuus lähettää tietoja rajapinnan kautta viranomaisrekisteriin. Jos tämä toteutuu, Kennelliiton tavoitteena on mahdollistaa jäsentensä asiointi Kennelliiton omien järjestelmien kautta. Kennelliitto voi kehittää toimintojaan Ruokaviraston koirarekisterin rajapinnan vaatimusten mukaisiksi.

Koirarekisterissä on siirtymäaika 31.12.2023 saakka, eli kaikkia koiria ei tarvitse ilmoittaa Ruokaviraston rekisteriin heti vuoden 2023 alussa.  

Miksei Kennelliitto ole sopinut Ruokaviraston kanssa siitä, miten tietoja voisi siirtää Ruokaviraston rekisteriin?

Ruokaviraston rekisteriä rakennetaan vielä. Kun rekisterin perusosa on valmistunut, selvittää Kennelliitto tarkemmin Ruokavirastolta, miten tietojen siirto Kennelliiton rekisteristä Ruokaviraston rekisteeriin onnistuisi koiran kasvattajan tai omistajan luvalla.

Kennelliiton tavoitteena on, että koirien rekisteröinti viranomaisrekisteriin olisi jatkossa mahdollisimman helppoa niille, jotka ovat jo rekisteröineet koiransa Kennelliittoon.