Från och med 1.1.2023 ska identifierings- och innehavaruppgifter om alla hundar anmälas till Livsmedelsverkets hundregister. Övergångsperioden för hundar som är födda före 1.1.2023 fortgår fram till 31.12.2023. På denna sida finns svar på vanliga frågor om registret.

Mer information om Livsmedelsverkets register och hur hundar anmäls till detta hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Om hunden redan är registrerad i Kennelklubben, ska den också anmälas till Livsmedelsverkets register?

Kennelklubbens register är inget myndighetsregister. Livsmedelsverkets register grundar sig på lagen om identifiering och registrering av djur samt förordningen om identifiering och registrering av hundar. I dessa författningar har det fastställts att Livsmedelsverket ska upprätthålla ett hundregister.

Livsmedelsverkets och Kennelklubbens register innehåller inte exakt samma uppgifter och inte i exakt samma form. Till exempel anges hundens kennelnamn inte i Livsmedelsverkets register, utan bara tilltalsnamnet.

Hundens innehavare anmäler hunden till Livsmedelsverkets register och betalar registreringsavgiften. Utöver sina egna uppgifter anger innehavaren identifieringskoden till hundens mikrochip, namn och adress till den som implanterat mikrochipet samt datum för implanteringen, hundens födelsetid eller en uppskattning av födelsetiden samt hundens födelseland om annat än Finland. Dessutom anges hundens namn, hundens ras eller om ras saknas en beskrivning av hundens kännetecken, samt hundens kön och färg.

Varför kan hundens uppgifter inte direkt överföras från Kennelklubbens register till Livsmedelsverkets register?

De uppgifter som finns i Kennelklubbens register lyder under europeiska dataskyddslagstiftningen. Särskiljande uppgifter om hundens ägare och innehavare kan inte överföras till ett annat register utan ägarens eller innehavarens tillstånd.

I den tekniska uppbyggnaden av Livsmedelsverkets hundregister har man tagit hänsyn till att man i framtiden kan erbjuda Kennelklubben och andra lämpliga aktörer möjligheten att överföra uppgifter till myndighetsregistret via gränssnittet. Om detta realiseras har Kennelklubben som mål att möjliggöra att medlemmar kan hantera sina ärenden via Kennelklubbens egna system. Kennelklubben kan utveckla sina funktioner för att uppfylla kraven i gränssnittet för Livsmedelsverkets hundregister.

Övergångstiden för hundregistret fortgår fram till 31.12.2023. Alla hundar behöver alltså inte anmälas till Livsmedelsverkets register genast i början av 2023. 

Varför har Kennelklubben inte kommit överens med Livsmedelsverket om hur uppgifter skulle kunna överföras till Livsmedelsverkets register?

Livsmedelsverkets register är fortfarande under uppbyggnad. När den grundläggande delen av registret har färdigställts kommer Kennelklubben att fråga Livsmedelsverket hur överföringen av uppgifter från Kennelklubbens register skulle kunna genomföras med tillstånd från hundens uppfödare eller ägare.

Kennelklubbens mål är att registreringen av hundar i myndighetsregistret skulle i fortsättningen vara så enkelt som möjligt för personer som redan har registrerat sina hundar i Kennelklubben.