Kennelliiton hallitus täsmensi kokouksessaan 20.8.2020 koronatilanteeseen liittyvää tilapäistä poikkeuskäytäntöä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmasta eli PEVISAsta. Syyskuun alusta alkaen poikkeus koskee vain koetuloksia, käyttäytymisen arviointeja ja silmätutkimuksia.

Normaalitilanteessa pentueen vanhempien on täytettävä astutushetkellä rodun PEVISA-ohjelman ehdot. Jos tämä ei toteudu, ja Kennelliitto ei ole myöntänyt ennen nartun astutusta kasvattajalle lupaa ehdoista poikkeamiseen, pennut rekisteröidään ei jalostukseen- eli EJ-rekisteriin. Koirarekisteriohjeen kohta 7.2 antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa tästä yhden kerran.

Koronavirustilanteen vuoksi Kennelliitossa sovelletaan 1.9.2020 alkaen tapahtuvissa astutuksissa rekisteröinnin ehtona oleviin koetuloksiin ja käyttäytymisen arvioinnin tuloksiin sekä silmätarkastustuloksiin toistaiseksi poikkeusmenettelyä seuraavasti:

  • Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta puuttuu astutushetkellä rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla. Puuttuva tulos on hankittava niin pian kuin mahdollista koronatilanne huomioiden. Jos jälkikäteen saadut tulokset eivät täytä rodun PEVISA-vaatimuksia sekä Kennelliiton kaikkia rotuja koskevia vähimmäisvaatimuksia, rekisteröidään pentue EJ-rekisteriin.
  • Päätös koskee myös kasvattajia tai pentueen vanhempia, joilla on jo aiempi koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaisesti FI- tai ER-rekisteriin rekisteröity pentue. Missään tilanteessa tällä poikkeusmenettelyllä rekisteröitävää pentuetta ei lasketa mukaan edellä mainittuun, koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaiseen yhden pentueen kiintiöön.


Lisätiedot:

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

Jalostusneuvoja
Päivi Rantasalo
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
09 8873 0229