Valtiovarainministeriö on tänään julkaissut lakiluonnoksen, jolla kumottaisiin 1800-luvulta juontuva koiraverolaki. Lain ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Suomen Kennelliitolta on pyydetty lausuntoa.

Tänä vuonna koiraveroa ei enää peritä yhdessäkään Suomen kunnassa, kun Helsinki ja Tampere päättivät viime vuoden marraskuussa luopua koiraverosta.

– Koska koiraveroa koskeva lainsäädäntö on vanhentunutta eivätkä kunnat ole olleet halukkaita käyttämään koiraveroa tulolähteenään, hallitus katsoo, että koiraverolain voimassaololle ei ole enää perusteita. Tämän johdosta esityksessä ehdotetaan, että laki kumottaisiin, lakiluonnoksessa perustellaan.

Suomen Kennelliitto on pitkään ajanut koiraverolain kumoamista, sillä laki mahdollistaa koiranomistajien eriarvoisen kohtelun toisiinsa sekä muihin kuntalaisiin nähden. Vastaamme lausuntopyyntöön sen määräaikaan 15.3. mennessä ja julkaisemme lausunnon verkkosivuillamme.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriö: Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Koiravero poistuu Helsingistä ja Tampereelta – aikansa elänyt laki tulisi kumota