Suomen Kennelliiton pitkäaikainen tavoite kuntalaisia ja lemmikinomistajia epäoikeudenmukaisesti kohtelevan koiraverolain kumoamiseksi toteutui eilen eduskunnassa, kun täysistunnossa annettiin vihreää valoa koiraverolain kumoavalle laille.

Jo perjantaina 27.4. eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi mietinnön hallituksen esityksestä.

– Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana, valiokunta perusteli päätösehdotustaan koiraverolain kumoavan lain esityksestä eduskunnalle.

Lakiesitykseen ei tullut eduskunnan käsittelyssä muutoksia ja se hyväksyttiin eilen pidetyssä täysistunnossa. Presidentin vahvistettavaksi siirtyvän lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen iloitsee siitä, että liiton, kennelpiirien ja paikallisten koira-aktiivien pitkäjänteinen vaikuttamistyö koiraveron poistamiseksi Suomesta on vihdoin saamassa sinettinsä.

– Koiraverolaki on ollut selvä epäkohta koiranomistajien kohtelussa muihin kuntalaisiin, lemmikinomistajiin ja harrastajiin nähden. Siksi on erityisen hienoa, että päätös koiraverosta luopumiseksi on tehty sekä kunnissa että eduskunnassa. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana vaikuttamassa asiaan, Lehkonen sanoo.

Alun perin koiraverolla on vuonna 1894 annetun keisarillisen asetuksen nojalla maksettu korvauksia vesikauhuun kuolleista kotieläimistä. Jo nykyisen koiraverolain tullessa voimaan vuonna 1980 katsottiin, ettei verolla ole suoraan koirakantaan liittyviä syitä ja vuodesta 1991 kunnat ovat saaneet itsenäisesti päättää veron perimättä jättämisestä.

Tänä vuonna koiraveroa ei enää ole peritty yhdessäkään kunnassa, kun Helsinki ja Tampere päättivät viime vuonna luopua verosta. Valtiovarainministeriö julkaisi helmikuussa luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi koiraverolain kumoamisesta. Suomen Kennelliiton tavoin myös kaikki muut lausunnon antaneet tahot joko kannattivat koiraverolain kumoamista suoraan tai eivät löytäneet huomautettavaa esityksestä sen kumoamiseksi.

Lue lisää:

Suomen Kennelliiton lausunto koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Koiraverolain kumoaminen lisäisi lemmikinomistajien yhdenvertaisuutta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö eduskunnan sivuilla

Koiravero poistuu Helsingistä ja Tampereelta – aikansa elänyt laki tulisi kumota