Kennelliiton kunniajäsen, emeritustuomari Pertti Kuopila nukkui pois 85 vuoden iässä 14.11.2020. Kuopila oli yli koiraharrastusrajojen arvostettu henkilö, jonka ansiosta Suomessa on vuodesta 2007 vietetty valtakunnallista Koiranpäivää.

Pertti Kuopila
Kuva: Paula Heikkinen-Lehkonen

Kuopila oli syntynyt Paimiossa 23.2.1935. Hänen koiraharrastus- ja kenneljärjestöuransa lähtivät käyntiin metsästyksestä. Hän toimi myös hirvenhaukkukokeen ylituomarina. Hän oli Suomen Harmaahirvikoirajärjestön pitkäaikainen puheenjohtaja ja myöhemmin kunniapuheenjohtaja.

Kuopila toimi pitkään Kennelliiton valtuuston jäsenenä ja hallituksen jäsenenä. Hän oli mukana koe- ja kilpailutoimikunnassa sekä tulevaisuustoimikunnassa, jonka puheenjohtajana hän myös toimi.

Kennelliiton hallituksessa toimiessaan Kuopila alkoi pohtia, miten hän voisi tuoda yhteen erilaisia koiraharrastajia edistämään yhdessä koiran asemaa ja nostamaan esille koiran merkitystä yhteiskunnassa. Hän toimi Kennelliitton Koira kuntalaisena -hankkeen aktiivisena vetäjänä. Hankkeessa, jossa oli mukana useita kennelpiirejä, saatiin monessa kunnassa kiinnitettyä huomiota siihen, miten koirien tarpeet voidaan ottaa huomioon kunnissa jo aluesuunnittelussa. Hankkeessa edistettiin muun muassa koira-aitausten perustamista kuntiin.

Kuopila ideoi Koiranpäivän, jonka kautta muistutetaan ihmisen parhaan ystävän merkityksestä. Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Vuosittain järjestettävän Koiranpäivän ajankohdaksi on vakiintunut 24.4., Pertin nimipäivä.

Yksi Kuopilan ideoista oli, että jokaisessa kunnassa olisi yleiskoirayhdistys, joka järjestäisi toimintaa kaikille koiranomistajille. Kuopila oli mukana perustamassa Peimarin koirat ry:tä kotikuntaansa Paimioon. Yhdistys edistää aktiivisesti paikallista koiraharrastamista alueellaan tänäkin päivänä.

Kuopilalle myönnettiin Kennelliiton kultainen ansiomerkki vuonna 1999. Hänet kutsuttiin Kennelliiton kunniajäseneksi vuonna 2005.