Kevätkaudella 2022 Kennelliiton piiriin kuuluvaa toimintaa voidaan järjestää harkinnan mukaan, viranomaisten määräyksiä ja suosituksia noudattaen, linjasi Kennelliiton hallitus kokouksessaan 14. tammikuuta.

Koronapandemiatilanne elää nyt voimakkaasti, ja on hyvin vaikea tietää, millainen tilanne on muutaman kuukauden päästä. Tilanne myös vaihtelee eri puolilla Suomea.

- Koiraharrastus auttaa jaksamaan haastavassa tilanteessa. On myös tärkeää, että koirat pääsevät toteuttamaan rodulle tyypillisiä tarpeita eri harrastusmuodoissa, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Tapahtumia voidaan järjestää myös etätapahtumina

Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan harkinnan mukaan ja terveysturvallisesti, viranomaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa. Kennelpiirit, rotujärjestöt ja muut Kennelliiton jäsenjärjestöt tai yhdistykset päättävät itse, miten menettelevät tapahtumiensa osalta ottaen huomioon viranomaisten antamat määräykset ja suositukset.

Myös koulutus-, kurssi- ja neuvottelutapahtumia voi järjestää viranomaisten määräysten ja suositusten puitteissa. Kennelliiton hallitus on valtuuttanut toimiston hyväksymään 31.12.2022 saakka mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka ne poikkeaisivatkin Kennelliiton ohjeista ja määräyksistä.

Kaveri- ja lukukoirakäyntejä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan

Kaveri- ja lukukoirakäyntejä voidaan toteuttaa harkitusti viranomaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa ja terveysturvallisuuden vaatimukset täyttäen. Kaveri- ja lukukoiraohjaajat päättävät vapaaehtoisina itse, osallistuvatko he toimintaan. 

Myös kansainvälisiä kokeita ja kilpailuja voidaan järjestää

Kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuja sekä pohjoismaisia maaotteluita ja mestaruuskilpailuja voidaan järjestää noudattaen viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraamuksitta osallistumisensa tapahtumiin kesäkuun loppuun saakka

Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien tuomarit sekä näiden tapahtumien toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa ilman seuraamuksia 30.6.2022 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo syntyneiden kustannusten kanssa toimitaan, on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa.

Näyttelyn voi siirtää kevään sisänäyttelykauden aikana ja ulkonäyttelykausi alkaa jo 1.4.2022

Sisänäyttelykauden 1.11.2021–30.4.2022 näyttelyitä voidaan siirtää pääsääntöisesti tämän sisänäyttelykauden aikana 30.4.2022 saakka. Näyttelyitä voidaan järjestää myös ulkonäyttelyinä 1.4.2022-30.4.2022 aikana. Lisäksi näyttelytyyppiä voidaan tarvittaessa vaihtaa kansainvälisestä näyttelystä NORD- tai kaikkien rotujen näyttelyksi.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta tai sen työvaliokunta voi päättää niiden näyttelyiden järjestämisajankohdasta, jotka on tarkoitus järjestää 30.4.2022 mennessä.

Kokeiden, kilpailujen ja testien anomisessa poikkeusaikana kahden viikon anomisaika

Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 30.6.2022 saakka lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla.

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa ei vaadita toistaiseksi näyttelytulosta

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi osallistua enintään 30.6.2022 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
puh. 050 329 2188

harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Jussi Liimatainen
puh. 040 8339 285

jussi.liimatainen@kennelliitto.fi

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
puh. 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi

Kaveri- ja lukukoiratyöryhmän puheenjohtaja
Sanna Törnroos
puh. 0400 759 037

sanna.tornroos@kennelliitto.fi